Zasjedala Zakonodavno-pravna komisije Skupštine TK

Članovi Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK razmatrali su prijedlog Zakona o šumama. Na dnevnom redu bila je i Strategija prema mladima TK 2020. – 2024. godine, kao i nekoliko zahtjeva građana za autentično pojedinih članova zakona.

Članovi Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK razmatrali su prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o šumama, posebno odredbu koja se odnosi na mogućnosti davanja pod zakup državnog šumskog zemljišta…

– Za potrebe postavljanja bandera, emitera, za potrebe RTV emitovanja, različitih kablovskih sistema i mreža, nešto što je dugo bilo potreba i što je dolazilo u različitim formama kao zahtjev prema institucijama kantona – ističe Muamer Zukić, predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK.

Kada je u pitanju Odluka o usvajanju Strategije prema mladima TK 2020. – 2024. godine Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK držala se svojih nadležnosti u pogledu pravnog osnova te same jasnoće Strategije.

Preuzeto sa RTVTK