Adrese Općinskih odbora

OO SDA GRADAČAC

Adresa: Titova br. 1 Gradačac
Tel.: 035/ 821 – 755
Fax.: 035/ 821 – 756
E-mail.: sda.grad@bih.net.ba
Web:

OO SDA Banovići

Adresa: Branilaca Banovića br. 66 Banovići
Tel.: 035/ 876 – 725
Fax.: 035/ 876 – 725
E-mail.:
Web:

OO SDA ČELIĆ

Adresa: Alije Izetbegovića br. 21-2 Čelić
Tel.: 035/ 660 – 310
Fax.: 035/ 660 – 310
E-mail.:
Web:

OO SDA Doboj Istok

Adresa: Polje bb Doboj Istok
Tel.: 035/ 720 – 751
Fax.: 035/ 720 – 751
E-mail.:
Web:

OO SDA Gračanica

Adresa: 111. Gračaničke brigade br. 2 Gračanica
Tel.: 035/ 706 – 286
Fax.: 035/ 706 – 286
E-mail.:
Web:

OO SDA Kalesija

Adresa: Senada Požegića bb Kalesija
Tel.: 035/ 631 – 118
Fax.: 035/ 631 – 118
E-mail.:
Web:

 

OO SDA Kladanj

Adresa: Patriotske lige br. 1 Kladanj
Tel.: 035/ 621 – 555
Fax.: 035/ 621 – 555
E-mail.:
Web:

OO SDA Lukavac

Adresa: Bremen plac bb Lukavac
Tel.: 035/ 553 – 301
Fax.: 035/ 553 – 301
E-mail.:
Web:

 

OO SDA Srebrenik

Adresa: Maršala Tita bb Srebrenik
Tel.: 035/ 645 – 920
Fax.: 035/ 645 – 920
E-mail.:
Web:

OO SDA Sapna

Adresa: 206. Viteške brigade bb Sapna
Tel.: 035/ 597 – 408
Fax.: 035/ 597 – 123
E-mail.:
Web:

 

GO SDA Tuzla

Adresa Patriotske lige br. 18 Tuzla
Tel.: 035/ 275 – 358
Fax.: 035/ 264 – 462
E-mail.: sdatuzla@inet.ba
Web: www.sdatuzla.ba

OO SDA Teočak

Adresa Centar bb Teočak
Tel.: 035/ 756 – 020; 755 – 886
Fax.: 035/ 755 – 886
E-mail.:
Web:

 

OO SDA Živinice

Adresa Zlatnih Ljiljana br. 4 Živinice
Tel.: 035/ 774 – 015
Fax.: 035/ 772 – 601
E-mail.:

Web: