Zajednički nastup zastupnika u borbi za nastavak proizvodnje lukavačkog GIKIL-a

Lukavački GIKIL obratio se Vladi FBiH, odnosno Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa inicijativom za omogućavanje rada i poslovanja sa molbom za uvoz potrebnih sirovina. Vlada Federacije je tu inicijativu proslijedila Parlamentu Federacije na razmatranje. Hitnost omogućavanja rada i poslovanja GIKIL-a prepoznata je od strane Zastupnika u Skupštini TK te Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Zajednički nastup važan je u borbi za radna mjesta i nastavak proizvodnje.

(Preuzeto:RTV TK)