Zuko: Žene SDA odlučne u donošenju boljeg zakona o porodicama sa djecom

Uzimajući u obzir negativne trendove u pogledu smanjenja stope nataliteta i odlaska mladih porodica, organizacija Žena SDA upućuje prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine inicijativu za izradu i donošenje sveobuhvatne pronatalitetne politike koja će biti usmjerena na poreske i druge olakšice i poticaje.

Inicijativa je dio zaključaka okruglog stola „Nacrt Zakona o podršci parodicama sa djecom u FBiH“ koji je danas prezentiran u Tuzli u organizaciji Žena SDA.

Tokom prezentacije predsjednica organizacije Žene SDA BiH doc. dr. Kenela Zuko je podsjetila da važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom karakterizira neusklađenost pravnog okvira, neujednačenost vrsta prava po kantonima.

Također postoji različitost uvjeta u postupku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava, nepripadnost i neprimjerenost ostvarivanja prava zaposlenih porodilja u sistemu socijalne zaštite.

„Pored ostalog, postoje i razlike u sistemu obračunavanja novčanih davanja, kao što su različite osnovice i procenti od osnovice za obračun davanja iz oblasti zaštite obitelji s djecom u Federaciji BiH“, kazala je Zuko u izjavi za Fenu.

Postoje ograničavajući kapaciteti i uvjeti rada nadležnih tijela za provođenje zakona, nesistematična suradnja i koordinacija između ključnih aktera i drugo.