Organizacija Žene SDA TK: Okrugli sto na temu: Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom

Okrugli sto na temu Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom, realizirala je organizacija Žene SDA TK. Učešće su uzele Kantonalne i Federalne zastupnice SDA svih nivoa vlasti te Federalno ministarsrvo za rad i socijalnu politiku.

Uzimajući u obzir negativne trendove u pogledu smanjenja stope nataliteta i odlaska mladih porodica, organizacija Žena SDA upućuje prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine inicijativu za izradu i donošenje sveobuhvatne pronatalitetne politike koja će biti usmjerena na poreske i druge olakšice i poticaje.

(Preuzeto: RTV TK)