Umihanić o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Na osnovu izvještaja iz naših zdravstvenih ustanova može se zaključiti da je u našem kantonu stabilna epidemiološka situacija. U UKC Tuzla je hospitalizirano 56 pacijenata od kojih je 6 djece. U prijemnim ambulantama naših Covid19 bolnica je već nekoliko sedmica smanjen broj pacijenata, a procenat pozitivnih PCR Sars Cov19 u ukupnom broju testiranih je duže vrijeme od 10-15%.

Međutim u našoj okolini, npr Kanton Sarajevo, u posljednje vrijeme je primjetan porast dnevnog broja novozaraženih.
Sve više je ljudi na hospitalizaciji, posebno onih pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Pogoršana epidemilološka situacija je razlog za sazivanje i vanredne sjednice Vlade i kriznih štabova.
Gledajući na širem, državnom planu, nabavka vakcine protiv Covid19 je planirana ali je i neizvjesna.
Postoji plan za nabavku vakcina, ali tačnog roka početka vakcinacije još nema na vidiku. Pokušaji nabavke vakcine od strane kantona su propali jer je samo državi dozvoljena nabavka vakcine.

U cilju pravovremenog i potpunog informisanja naših građana o epidemiološkoj situaciji i spremnosti zdravstvenog sistema TK, inicirao sam da se na predstojećoj 38. sjednici STK u okviru tačke dnevnog reda “Razmatranje informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području TK”, obuhvate sljedeće informacije:

 1. Zdravstveno stanje med. osoblja i ostalih uposlenika u navedenim zdravstvenim ustanovama (trenutni broj PCR Covid19 test pozitivnih uposlenika, broj uposlenika u izolaciji i na bolovanju zbog infekcije sa Covid19, ukupni broj registrovanih PCR Covid19 test pozitivnih uposlenika zdravstvenih ustanova TK od početka pandemije).
 2. Organizacija rada zdravstvenih ustanova TK u uslovima pandemije COVID 19, snabdjevenost zaštitnom opremom (osvrt na snabdjevenost zaštitnim odijelima, zaštitnim maskama (troslojnim),
  maskama FFP2 i FFP3, rukavicama).
 3. Procjena stanja PCR testova za COVID 19 (trajanje zaliha).
 4. Izvještaj o radu Covid ambulanti u svim zdravstvenim ustanovama (početak rada, način organizacije, radno vrijeme, broj usluga, oprema, kadar).
 5. Procjena potrebe za osnivanje “postCovid” ambulanti u svim zdravstvenim ustanovama.
 6. Izvještaj o planiranim aktivnostima na sprovođenju vakcinacije protiv Covid19
  -Koja je vrsta planirane vakcine za vakcinaciju protiv Covid19 u TK?
  -Rok za početak vakcinacije protiv Covid19?
  -Koja su mjesta za vakcinaciju i koji je način izvođenja vakcinacije (hodogram aktivnosti)?
  -Koji je planirani broj osoba za vakcinaciju Covid19?
  -Koji je način određivanja prioriteta za vakcinaciju Covid19?

Vaš dr. Šekib Umihanić .