Tuzlanski kanton 2020. okončao suficitom

Nakon deset godina u kojima su finansije Tuzlanskog kantona bile opterećene akumuliranim deficitom, u 2020.godini, prema presjeku Ministarstva finansija ostvariće se akumulirani suficit. Osim toga, na sjednici Vlade TK su ukinute odluke donesene 31.decembra, kojima su proglašene vanredne prilike. Na taj način ispoštovane su preporuke OHR-a u pogledu donošenja odluka i zakonskih akata u Skupštini TK.


Na press-konferenciji održanoj po okončanju sjednice Vlade kantona, potcrtan je značaj donošenja Budžeta, te finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje, a koji će se, kako je sugerisao i Ured visokog predstavnika sutra naći pred zastupnicima u Skupštini TK.

-U potpunosti smo ispoštovali preporuka OHR-a, koji je insistirao da se vrati funkcionalnost kantona. Na taj način mi smo sve ono što smo poduzeli u prethodnom periodu, a što nije imalo pravno negativnih posljedica, vratili Skupštini TK na odlučivanje, pojasnio je Denijal Tulumović, premijer TK.

Iako Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za 2020.godinu nije sačinjen, Ministarstvo finansija je načinilo presjek stanja, kako bi se sagledali finansijski tokovi Tuzlanskog kantona.

-Mi ovu godinu završavamo u suficitu. Prema procjenama, to je između milion i po i dva miliona maraka. To je tekući sificit. Tokom 2020.godine uspjeli smo vratiti i dug koji smo naslijedili, to je 12,6 miliona dugovanja prema podračunima, kazao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Ministar Mustajbašić napominje da je tekući suficit ostvaren uprkos smanjenju prihoda, te značajnim izdvajanjima za pomoć privrednim društvima, poticaje u poljoprivredi, te isplatu naknada demobilisanim borcima. Za subvencije i podsticaje privrednim subjektima ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je putem različitih ministarstava plasirala oko 11 miliona KM, dodatnih 7,5 miliona KM poticaja za poljoprivrednu proizvodnju, kao i 6 miliona KM za isplate egzistencijalnih boračkih naknada borcima mlađim od 57 godina.

-Reprogram kredita koji smo naslijedili od oko 25 miliona, uspjeli smo isposlovati sa Federalnim ministarstvom finansija, na način da poslije 10 godina, Tuzlanski kanton iz akumuliranog deficita prelazi u akumulirani suficit. Akumulirani suficit, nakon određenih preknjižavanja, iznosit će negdje oko 25 miliona maraka, pojasnio je ministar Mustajbašić.

Podsjetilo se i na racionalan odnos spram sredstava koje je Vlada Federacije doznačila kantonu za pomoć u borbi protiv pandemije.

-Sredstva koja smo dobili kao transfer sa nivoa federacije, potrošili smo samo djelimično potrošili. Dakle, 19 miliona smo prenijeli u 2021.godini i nakon usvajanja Budžeta, imaćemo, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju, stabilnost i osiguranu redovnost u isplatama, naglasio je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Analizirajući prethodne godine, Tuzlanski kanton je od 2011. godine, pogođen svjetskom recesijom počeo bilježiti negativne finansijske rezultate, koji su svoj maksimum dosegli 2013. godine, kada je deficit kantona iznosio 99 miliona KM. Od 2013. godine, deficit se počeo smanjivati da bi 2014. godine iznosio 93,3 miliona KM, 2015. godine 60 miliona KM, 2016. 55 miliona KM, 2017. 46 miliona KM, 2018. 25,2 miliona KM da bi 2019. godine akumulirani deficit iznosio oko 1,8 miliona KM.

Preuzeto sa RTVTK