Tulumović: Naša zahvalnost i poštovanje prema doprinosu 2. korpusa u odbrani BiH trebaju biti vidljivi svakodnevno

U povodu 28. godišnjice od osnivanja 2. korpusa ARBiH premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović upućuje javnu čestitku u kojoj se kaže:

“Svim pripadnicima 2. korpusa Armije RBiH, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime upućujem iskrene čestitke u povodu 28. godišnjice 2. korpusa.

Naša zahvalnost i poštovanje prema doprinosu 2. korpusa u odbrani BiH trebaju biti vidljivi svakodnevno. Najbolje to pokazujemo našom pažnjom koju poklanjamo pripadnicima 2. korpusa, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca i demobilisanim borcima.

Stvarajući uslove da njihov život bude život dostojan čovjeka mi zajedno nastavljamo graditi BiH za kakvu su se oni borili u najtežem periodu.

Dostojanstvenim obilježavanjem godišnjice 2. korpusa ARBiH čuvamo sjećanje na tu borbu, što je naša trajna obaveza.”