Snažna SDA sigurna BiH

Premijer vlade TK dr.med.sci. Denijal Tulumovic pružio je punu podršku izbornoj listi SDA za lokalne izbore 2020 uz akcenat na bitnost saradnje lokalne zajednice i viših nivoa vlasti.

Grad Živinice na čelu sa gradonačelnikom dr.sci.Samirom Kamenjakovićem primjer je uspješne saradnje i konkretnih rezultata Grada Živinice i vlade TK na čelu na premijerom TK Denijalom Tulumovićem.

SNAŽNA SDA,SIGURNA BIH !