SDA: Počinioci masovnih ubistava moraju biti rigoroznije kažnjavani u predmetima ratnih zločina

SDA smatra da je kaznena politika domaćeg pravosuđa prema počinicioma masovnih ubistava u predmetima ratnih zločina preblaga i neujednačena, te da se njome ne postiže puna pravda. 

Naročito se to odnosi na ratne zločine u kojima su počinjena masovna ubistva, a koja se kažnjavaju sa po nekoliko godina zatvora ili se kazne u drugostepenim postupcima umanjuju. 

Najsvežiji primjer je kazna izrečena pred Sudom BiH Sretku Paviću za ubistvo pet civila u Prijedoru, koja je sa prvobitnih 13, smanjena na 11 godina zatvora. Dakle, tek malo više od dvije godine za svako ubistvo.

Istovremeno, svjedoci smo kazni, naročito za bivše pripadnike Armije RBiH, gdje se zločini koji za posljedicu nisu imali smrtni ishod kažnjavaju sa po pet, pa i 10 godina zatvora.

Svaki zločin, naravno, mora biti kažnjen, ali se i kaznenom politikom šalje poruka porodicama žrtava i cjelokupnoj javnosti, te se s pravom postavlja pitanje: Kako šamar ili psihičko maltretiranje može biti izjednačeno sa brutalnim ubistvima civila?