GO SDA Živinice: “Snažna podrška građana najveća nam je potvrda da ide pobjeda ako Bog da“

Uz poštivanje higijensko epidemioloških mjera kandidati GO SDA Živinice i kandidat za gradonačelnika Samir Kamenjaković družili su se sa građanima grada Živinice na promotivnom štandu ove stranke.

Kandidati su u razgovoru sa građanima upoznali ih sa platformom i ciljevima SDA u narednom periodu. Građani su u velikom broju prilazili štandu i iskazivali svoju nesebičnu podršku svim kandidatima, ističući da se u protkleih 4 godine naš grad preporodio infrastruturno i u privrednom smislu uz poseban napredak kulture i sadržaja za mlade.

Ova aktivnost će biti nastavljena tokom čitave kampanje kako bi se građani što bolje upoznali sa kandidatima i izbornom platformom SDA.

Snažna SDA sigurna BiH-a!/OIŠ GO SDA ŽIVINICE