Džaferović odgovorio Ivaniću: Najveća greška je tvoj nedostatak hrabrosti da braniš interese BiH

Krajnje je licemjerna izjava člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da je nedostatak hrabrosti političara iz Sarajeva po pitanju utvrđivanja granice sa Srbijom prepreka u rješavanju niza otvorenih pitanja između dviju država.

Ivanićev pokušaj da prijedlog Beograda za promjenu granice  i razmjenu teritorija između BiH i Srbije, koji je Bakir Izetbegović odbacio, minimizira i svede na, kako je Ivanić kazao, određene korekcije oko Rudog kojim se samo ispravljaju nelogičnosti, predstavlja prvorazrednu podvalu čiji cilj je da se bh. javnost obmane o štetnosti tog srbijanskog prijedloga po interese BiH.

Granica između BiH i Srbije je utvrđena. Ta granica je međunarodno priznata i potvrđena od strane Badinterove komisije i u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ona se može mijenjati samo uz pristanak obje države. Priznajući sve te činjenice, Srbija je od BiH zatražila promjenu granice na tri lokacije, a ne samo oko Rudog, kao što to Ivanić tvrdi.

Dvije lokacije, koje je Ivanić svjesno prešutio u svojoj izjavi, su one oko hidrocentrala Bajina Bašta i Zvornik, za čiji rad Srbija, bez saglasnosti BiH i bez plaćanja odgovarajućih naknada, koristi hidropotencijal rijeke Drine i dijelova akumulacionih jezera koji se nalaze na teritoriji BiH.

Druga mogućnost koju je Srbija ponudila, a koju je Ivanić također prešutio, jeste da se teritorij BiH oko hidrocentrala Bajina Bašta i Zvornik stavi pod takozvanu “međunarodnu služnost” na 100 godina, odnosno da BiH dopusti Srbiji da u narednih 100 godina ima izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast nad tim dijelom teritorija BiH, što bi u praksi predstavljalo davanje vodnih resursa rijeke Drine, koji pripadaju BiH, pod koncesiju Srbiji na 100 godina bez ikakve naknade.

Bosna i Hercegovina bi bila oštećena u oba slučaja te je stoga sramna potreba Mladena Ivanića da svoju ulogu člana Predsjedništva, koja ga obavezuje da štiti interese BiH, podređuje interesima Srbije.

Razmjena teritorija po principu kvadratni metar za kvadratni metar, koju je Srbija ponudila i za koju se Ivanić zalaže, zapravo je pokušaj prevare na štetu BiH.  Jer vrijednost hidropotencijala rijeke Drine ni u kom slučaju ne odgovara vrijednosti neke šume na teritoriji srbijanske opštine Priboj, koju je Srbija ponudila BiH. Nuditi kvadratni metar šume za kvadratni metar rijeke ili akumulacionog jezera isto je što i nuditi kilogram uglja za kilogram zlata.

Ivanić i Vučić mogu da nastave da insistiraju na tim suludim prijedlozima koliko god hoće, ali ću ih i ja odbaciti i odbiti da o njima razgovaram ukoliko budem izabran za člana Predsjedništva BiH. Jer, sa mnom nema razgovora ni dogovora o bilo kakvim rješenjima koja ne uvažavaju interese i prava BiH.

Ukoliko Ivanić zaštitu interesa BiH smatra greškom, onda ima da se nagleda takvih grešaka s moje strane ako budem izabran u Predsjedništvo BiH. To što Ivanić odbranu interesa BiH smatra nedostatkom hrabrosti samo je još jedna potvrda da bi i on i Dodik i Vučić i Čović u Predsjedništvu BiH, umjesto mene, voljeli vidjeti nekog drugog Bošnjaka kojem ne bi nedostajalo te Ivanićeve hrabrosti da izdaje interese BiH i sa Srbijom pravi  dogovore na štetu BiH.

O korekciji utvrđene granice između BiH i Srbije i o bilo kakvoj razmjeni teritorija između BiH i Srbije nema, niti će biti govora. Jedini razgovor BiH sa Srbijom se odnosi na plaćanje naknada za korištenje hidropotencijala BiH koje Srbija, suprotno svim međunarodnim pravilima i propisima, ne isplaćuje.