Zasjedala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine TK

U pripremi za narednu sjednicu Skupštine TK koja će biti održana u ponedjeljak 28. decembra danas je zasjedala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine TK. Na dnevnom redu bilo je razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i nauku. Komisija je dala pozitivno mišljenje na prijedlog Budžeta.

Članovi Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK podržali su prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i nauku. Od ukupne sume za narednu godinu na stavci za obrazovanje i nauku nalazi se 44,5 posto Budžeta, što u konačnici iznosi oko 180 miliona maraka. Kako je istakao predsjednik Komisije Midhat Čaušević u odnosu na 2020. godinu došlo je do povećanja određenih stavki.

– To je prije svega povećanje za stipendije za deficitarna zanimanja učenika srednjih škola, povećanje stavke za nauku. U isto vrijeme su povećane stavke za plaćanje smještaja studentima koji ne žive u studentskim domovima na području TK, dok su ostale nepromijenjene stavke koje se odnose na kupovinu udžbenika za učenike osnovnih škola, odnosno one stavke koje se odnose na stipendije po drugim osnovama i drugi kapitalni izdaci koji su kao takvi prepoznati u Budžetu za 2021. godinu, kazao je Čaušević.

Čaušević ističe da pored pomenutih, koje su prepoznate kao stavke koje se odnose na samo obrazovanje, imamo i kapitalna ulaganja koja su 2020. godine bila veća u odnosu na prethodne godine. Dodao je kako je rezultat tih kapitalnih ulaganja prvenstveno u infrastrukturu, itekako vidljiv.

– I na toj stavci ima nekih 1,5 miliona KM što će opet u najvećoj mjeri biti usmjereno prema institucijama obrazovanja. Ono što je činjenica, a to je da uposlenicima u obrazovanju i pored ove teške situacije u kojoj se nalazi kompletno društvo globalno gledajući nije došlo do smanjenja osnovnih primanja, plate i topli obrok, što je kroz ovaj Budžet prepoznato odnosno što je na neki način zadržano u odnosu na prethodnu godinu, dodao je Čaušević.

Na današnjoj sjednici Komisije za obrazovanje i nauku iskazana je zabrinutost zbog činjenice da je u 2021. godini na Univerzitetu u Tuzli predviđeno čak 40 uposlenika manje u odnosu na 2020. godinu. Istaknuto je kako je ovo alarmantan podatak.

Preuzeto sa RTVTK