SDA: Ako se Tegeltija i kompletno Vijeće ministara ne uključe u rješavanje krize, bit će odgovorni za katastrofu u USK

SDA traži od predsjedavajućeg Zorana Tegeltije da se Vijeće ministara, kao najodgovornija institucija, konačno u punom kapacitetu uključi u rješavanje migrantske krize. 

Dajemo punu podršku Ministarstvu sigurnosti BiH, koje jedino sistemski pokušava riješiti krizu, ali su mehanizmi koje ovo Ministarstvo ima na raspolaganju već iscrpljeni.  Ne može se krizom baviti samo jedno ministarstvo, a da se prvi čovjek Vijeća ministara ponaša kao politički analitičar, bez ikakve odgovornosti za situaciju koja prijeti da se pretvori u potpunu humanitarnu i sigurnosnu katastrofu.

Ako se to dogodi, najodgovorniji će biti predsjedavajući Vijeća ministara. Zbog toga od Vijeća ministara na čelu sa predsjedavajućim Tegeltijom tražimo da odmah, u saradnji sa Delegacijom EU, međunarodnim organizacijama i vlastima Unsko-sanskog kantona, pronađu rješenja za sprečavanje najtežih posljedica aktuelnie krize.

Tražimo da se na tu temu održi hitna sjednica Vijeća ministara.Naglašavamo da je pri tome potrebno teret krize rasporediti na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, a ne samo na područja na kojima su Bošnjaci u većini

Saopćenje SDA