Vladu u TK predvodi najmlađi premijer u FBiH Irfan Halilagić

Sa 19 glasova ZA i 13 SUZDRŽANIH danas je imenovana nova Vlada Tuzlanskog kantona.

Zakletvu su položili i novu Vladu čine:

– Irfan Halilagić, premijer TK (SDA)
– Suad Mustajbašić, ministar finansija (SDA)
– Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova (SDA)
– Ivana Mijatović, ministrica za kulturu, sport i mlade (DF)
– Ahmed Omerović, ministar za obrazovanje i nauku (SDA)
– Mustafa Šakić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja (SD)
– Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice (SBiH)
– Emir Begić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (SD)
– Senada Dizdarević, ministrica pravosuđa i uprave (SDA)
– Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja (SDA)
– Edin Duraković, ministar privrede (SDA)
– Mirsad Muhamedbegović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak (SBiH)
– Dajana Čolić, ministrica zdravstva (DF).

Novi premijer TK će biti Irfan Halilagić iz Stranke demokratske akcije (SDA), a ta stranka će dobiti i šest ministarskih mjesta u Vladi TK. Halilagić je diplomirani pravnik, ima 34 godine i trenutno je najmlađi premijer na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Na poziciju dolazi s pozicije stručnog saradnika za pravne poslove Javnog preduzeća Rad iz Lukavca. Oženjen je i otac dvije kćerke.