Vlada TK izdvojila 280.000 maraka za pomoć mladima

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo kulture, sporta i mladih danas su raspisali Javni poziv za podršku mladima. Za realizaciju ukupno tri programa usmjerena na podršku mladima, a na koje se odnosi ovaj Javni poziv Kantonalna vlada je ove godine planirala ukupno 280.000 KM. Tri programa odnose se na subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje, za smještaj djece u predškolskim ustanovama, te za  jačanje omladinskog aktivizma.

Preuzeto sa RTV TK