Tuzlanski kanton: Učenici će od septembra učiti o agresiji na BiH

Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona naredne sedmice će raspisati konkurs za pribavljanje rukopisa koji će biti dodatak udžbenika za deveti razred devetogodišnje osnovne škole. Na taj način će učenici konačno moći učiti historiju od 1992. godine do kraja 20. stoljeća, koja obuhvaća najznačanije datume i događaje iz perioda agresije na našu zemlju – piše Federalna.ba.

Sve zakonske procedure su provedene, dodatak udžbenicima za deveti razred devetogodišnje osnovne škole bit će uvršten u nastavni program već od naredne školske godine, obećavaju iz Ministarstva obrazovanja TK-a.

“Želimo samo da imamo istinu napisanu i da naša djeca mogu učiti ono što se zaista dešavalo na prostorima BiH u periodu od 1992. do 1995. godine”, ističe ministrica obrazovanja TK-a Fahreta Brašnjić (SDA).

Tematski će biti obrađeni najznačajniji historijski datumi, od raspada bivše Jugoslavije, preko potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do postratnog perioda i kraja 20. stoljeća.

“Imamo jasno razrađene lekcije šta će to naša djeca da rade, šta će naša djeca da uče – s posebnim akcentoma na dešavanja u Srebrenici. Za sve imamo priču koja je utemeljena na dokazima, činjenicama, argumentima, pravosnažnim presudama”, navodi ministrica Brašnjić.

Predsjednik Komisije za obrazovanje Skupštine TK-a Midhat Čaušević (SDA) podsjeća na to da su se vodili činjenicama koje su već prepoznate i u nekim drugim zemljama – Engleskoj, Australiji, Kanadi – gdje je sadržaj o o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici postao sastavni dio udžbeničke literature i koji je postao sastavni dio izučavanja savremene historije.

Vodili su se i iskustvima Zeničko-dobojskog kantona, koji je u prošloj školskoj godini uveo identičan dodatak udžbenicima historije za deveti razred osnovne škole, ali i Univerziteta u Tuzli, koji je na pojedinim fakultetima prije nekoliko godina uveo nastavni predmet Sociologija genocida.

“Koristeći historijske činjenice te presude Međunarodnog suda u Haagu i Suda BiH, presude koje su se ticale ratnih zbivanja, tematizirani su raspad SFRJ, međunarodno priznanje BiH, formiranje Armije RBIH, urbicid i kulturocid u BiH, opsada Sarajeva, genocid u BiH, a posebno genocid u Srebrenici”, kaže ministar obrazovanja ZDK-a Spahija Kozlić (SDA).

Bosanskohercegovačko društvo počinje da uviđa potrebu, kažu naši sagovornici, da mlade generacije u osnovnoj i srednjoj školi te na univerzitetu trebaju da dobiju dodatna znanja o istini o dešavanjima koja se od 1992. do 1995. godine dogodila u našoj zemlji.

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/325357/video-dodatak-udzbenika-za-deveti-razred-osnovne-skole

(Preuzeto: Fedralna.ba)