Mijenja se Zakon: Još dvije ugrožene boračke kategorije stiču pravo na naknadu

Ministarstvo za pitanja boraca FBiH priprema izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kako bi u pravo na naknadu uveli i nezaposlene supruge umrlih boraca, kao i borce-povratnike u RS koji također nemaju primanja.

„Na osnovu analize radne grupe za praćenje implementacije Zakona, i na osnovu zahtjeva Saveza demobilisanih boraca, pokrenute su procedure izmjene i dopune Zakona“, kazao je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja, za Radiosarajevo.ba.

Istakao je da je planirano da izmjene i dopune Zakona budu spremne do kraja ovog mjeseca kako bi bile upućene u proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih institucija, slanja na Vladu FBiH, a potom i u Parlament FBiH.

Federalni ministar očekuje da će sve biti konačno usvojeno do kraja godine kako bi supruge umrlih boraca i povratnici u RS od 1. januara iduće godine stekli pravo na naknade.

„Sredstva bi se planirala budžetom za iduću godinu. U okviru ovih postojećih sredstava za implementaciju Zakona, našli bi prostora. Imamo 50 miliona KM godišnje, uklopićemo se. Koeficijent za isplatu je jedan. Egzistencijalna naknada za demobilisane borce ide 5 KM po mjesecu. Ako bi bilo više zahtjeva, koeficijent bi se korigovao“, rekao je Bukvarević.

Procjena je da bi izmjenama Zakona bilo obuhvaćeno oko 3.000 ljudi, odnosno da je toliko nezaposlenih supruga umrlih boraca i povratnika u RS bez primanja.

„Želimo pomoći borcima povratnicima. Neki kantoni su ih obuhvatili, a neki nisu pa je onda rečeno da je najbolje da s federalnog nivoa ide, da obuhvatimo sve, da ne bude diskriminacije“, pojasnio je Bukvarević.

Podsjetimo, prošle je godine usvojen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovim zakonom se, između ostalog, borcima daje pravo na egzistencijalnu naknadu u iznosu od 5 KM za svaki mjesec proveden u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, ali pod uslovom da su barem godinu dana na birou, da su u odbrambenim redovima proveli najmanje godinu dana, te da su stariji od 57 godina.

Za mlađe od 57 godina nadležni su kantoni.

Ovo je bio i jedan od zahtjeva demobilisanih boraca koji su u kampu pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu proveli dvije godine, a na proteste i blokade izašli mnogo puta.

(Preuzeto :Radiosarajevo.ba)