Sjednica održana na zahtjev Kluba SDA: Usvojene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

Na zahtjev Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije danas je održana Skupština Tuzlanskog kantona, na kojoj su usvojene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.

Ovim izmjenama studenti će zbog posljedica loše epidemiološke situacije moći prenijeti 4 ispita u narednu akademsku godinu, a imartikulantima je omogućen završetak studija do 2024/25 godine.

Time je udovoljeno zahtjevima SPUT-a, što je Stranka demokratske akcije podržavala od samog početka.

Pored toga, zastupnik Midhat Čaušević je pokrenuo tri inicijative. Prvom je tražio da se u Budžetu za 2022 godinu povećaju sredstva za dječiji doplatak, koji je posljednji put uvećavan 2019. godine.

Druga se tiče olakšavanja ostvarivanja prava na prevoz uposlenicima u obrazovnim ustanovama, a treća je da se implementira zaključak Skupštine TK u vidu ostvarivanja prava uposlenika u obrazovanju 180 ECTS + 120 ECTS II ciklus ukupno 300 ECTS.

Zastupničku inicijativu da se izrade Smjernice za postupak prijave Covid 19 kao profesionalne bolesti i smjernice u ostvarivanju prava iz oblasti profesionalne bolesti uzrokovane zarazom Covid 19, podnio je naš predsjednik Kluba zastupnika dr. Šekib Umihanić. Ova inicijativa je dobila potrebnu podršku, te će ići u dalju proceduru.