prof. dr. Šekib Umihanić: Da li su prostorije i uređaji za oksigenoterapiju u zdravstvenim ustanovama TK sigurni za pacijente?

Poučen iskustvom kolega ljekara iz Tetova, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona i profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dr. Šekib Umihanić uputio je poslaničku inicijativu prema premijeru Tuzlanskog kantona Kadriji Hodžiću i ministru zdravstva Boži Juriću o sigurnosti aparata za oksigenoterapiju.

U svojoj inicijativi tražio je informacije o sigurnosti upotrebe kiseonika u terapijske svrhe, s obzirom da se radi o velikim protocima kiseonika, velikim pritiscima u spremnicima kiseonika, kao i o izuzetno teškom stanju pacijenata kojima se propisuje oksigenoterapija.

  • Također je izuzetno važno da li prostorija gdje se nalaze pacijenti kojima se ordinira oksigenoterapija urađena prema postojećim pravilnicima? U prostoriji gdje se primjenjuje kiseonik pod velikim protocima uz upotrebu raznih maski, koji pacijenti samo djelimično mogu iskoristiti, veliki dio kiseonika se nalazi u prostoriji oko pacijenata, treba razmišljati i naći način da se kiseonik bezbjedno evakuiše iz okruženja pacijenata u vanjsku sredinu – izjavio je prof. dr. Šekib Umihanić.

U svijetu se bilježe stradanja bolesnika u Covid bolnicama zbog požara uzrokovanim tehničkim nedostacima u primjeni kiseonika.

  • Prije nekoliko sedmica nas je rastužila vijest o požaru u Covid bolnici Tetovo, S. Makedonija, i ne želeći prejudicirati rezultate istrage, mišljenja sam da je jedan od mogućih razloga za požar bi mogao biti i kiseonik koji se primjenjuje u liječenju pacijenata, bilo da je to glavni uzrok ili da je svojim prisustvom u visokoj koncentraciji dodatno pospješio rasplamsavanje požara – pojasnio je prof.dr. Umihanić.

U manjem bosanskohercegovačkom entitetu u Kliničkom centru Banja Luka, sve se više priča o (zlo)upotrebi “tehničkog” kiseonika u terapijske svrhe u u proteklom periodu. O čemu će se u narednom periodu izjasniti nadležne institucije.

S obzirom da je u vremenu pandemije Covid 19, upotreba kiseonika znatno povećana, a mnoge prostorije su se i preuredile za tretman pacijenta i upotrebu kiseonika, postavlja se pitanje sigurnosti prostorija za primjenu okisgenoterapije.

  • S tim u vezi sam na prošloj sjednici Skupštine TK uputio poslaničku inicijativu kojom tražim od premijera Vlade TK Kadrije Hodžića i ministra zdravstva TK Bože Jurića da provjere i informišu Skupštinu TK i javnost, da li su urađena, zakonom i ostalim pravilnicima naložena, atestiranja aparata za oksigenoterapiju, rezervoara (spremnika) za kiseonik, vodova za centralno snabdijevanja kiseonikom kao i kiseoničkih boca, koji se koriste u svrhu primjene oksigenoterapije u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona – pojašnjava profesor otorinolaringologije Umihanić.


Da li su prostorije za primjenu oksigenoterapije u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona urađene u skladu sa pravilnicima i zakonom?

Koliki je stepen sigurnosti korištenja aparata za oksigenoterapiju, rezervoara (spremnika) za kiseonik i centralnih vodova kiseonika u zdravstvenim ustanovama TK, pitanja su na koja građani Tuzlanskog kantona moraju dobiti argumentovane odgovore.