Salko Zildžić i još 13 zastupnika traže pravedniju raspodjelu javnih prihoda po kantonima

Zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Salko Zildžić pokrenuo je inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Zildžićevu inicijativu da se Zakon izmijeni po skraćenoj proceduri podržalo je još 13 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH iz pet različitih političkih stranaka. Inicijativa je danas upućena Mirsadu Zaimoviću, predsjedavajućem Zastupničkog doma, i Fadilu Novaliću, premijeru Federacije BiH.

U Inicijativi se navodi da za izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda postoji javni interes građana Federacije BiH koji su nastanjeni na području više kantona u Federaciji BiH, a koji su dosadašnjim provođenjem postojećeg zakona stavljeni u diskriminatorski položaj u odnosu na građane Kantona Sarajevo.

Kako se navodi, Zakon o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH od svog usvajanja je nepravedan i štetan po građane drugih kantona. Njime je utvrđeno da se prihodi Kantona Sarajevo, bez posebnog obrazloženja, uvećavaju za koeficijent dva (2), odnosno od 2015. godine za 1,9658, nauštrb drugih kantona.

– Ukoliko bi se i uzelo u obzir da je koeficijent za Kanton Sarajevo određen zbog činjenice da je Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, pretrpjelo visok stepen razaranja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, smatramo da su ti razlozi prestali. Kada se sagledaju svi ekonomsko-socijalni aspekti života građana u Federaciji BiH, primjetan je iznimno bolji životni standard građana Kantona Sarajevo, koji je direktna posljedica provođenja stava 2. člana 9. Zakona. Mi, podnosioci ove inicijative, smatramo da je vrijeme da se raspodjela prihoda vrši na pravedniji način i omogući ravnomjeran razvoj Federacije BiH, uzimajući pri tome parametre kao što su trgovinska razmjena, industrijska proizvodnja, površina, broj učenika i stanovnika, a ne na ovaj način da se i sadašnji kriteriji za raspodjelu pripadajućih prihoda upotpunosti obesmisle koeficijentom 2 (1,9658 ) u formuli kada je u pitanju Kanton Sarajevo – kazao je Zildžić u izjavi za Fenu.

Ako se uzmu u obzir kriteriji za raspodjelu javnih prihoda u FBiH – broj stanovnika, površina kantona, broj učenika u osnovnim i srednjim školama – trenutni koeficijent dva (2) u formuli na rashodovnoj strani Kantona Sarajevo direktno i u dugom vremenskom periodu stvara nelogičnu nepravdu, posebno u odnosu na građane Tuzlanskog kantona, navedeno je u inicijativi.

Tuzlanski kanton je najviše pogođen trenutnom raspodjelom javnih prihoda u FBiH. Iako ima veći broj stanovnika, veću površinu, veći broj učenika u osnovnim i srednjim školama, sredstva koja po sadašnjem Zakonu dobije Tuzlanski kanton po glavi stanovnika su svake godine gotovo dva puta manja od sredstava koje dobije Kanton Sarajevo, odnosno njegovi građani.

Zastupnik Socijaldemokrata BiH u Zastupničkom domu dr. Zlatko Ercegović, koji je podržao inicijativu, pojašnjava da to u praksi znači da građanin koji živi na području Kantona Sarajevo, sa svojim potrebama i mogućnostima da ih ostvari kroz budžet, vrijedi dva puta više nego građanin Tuzlanskog kantona.

– Ova anomalija je najprimjetnija u slučaju Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, pa nju uzimam za primjer, a nepravedna raspodjela ili otuđivanje pripadajućih indireknih prihoda vidljiva je i kod drugih kantona – napominje Ercegović.

Podnosioci Inicijative navode da bi Zakon trebalo izmijeniti u skraćenom postupku, jer se ne radi o obimnom i složenom zakonu.

Inicijativu, za koju podnosioci očekuju da bude podržana od značajnog broja zastupnika u Zastupničkom domu, potpisali su: Salko Zildžić (SDA), Ismet Osmanović (SDA), Zlatko Ercegović (SD), Meliha Bijedić (SD), Samira Begić (SDA), Nedžad Šećić (SD), Rahim Gadžić (SDA), Adin Huremović (SBB), Ibrahim Zukić (SDA), Hamdija Abdić (SDA), Edita Mazić (SDA), Mujo Hasić (SDP), Enver Jukanović (SDA) i Mirsad Čamdžić (Naša stranka).