Poziv na Izbornu – konstituirajuću sjednicu Skupštine KO SDA TK za mandatni period 2019. – 2023. godine

Tuzla, 24.02.2020.godine

Na osnovu Statuta i Pravila izbornog postupka u Stranci demokratske akcije sazivam Izbornu – konstituirajuću sjednicu Skupštine KO SDA TK za mandatni period 2019. – 2023. godina koja će se održati u cetvrtak 27.02.2020. godine u Plavoj sali Bosanskog Kulturno centra u Tuzli sa početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela:
  a) Radno predsjedništvo
  b) Verifikacione komisije (predsjednik, dva člana)
  c) Zapisničara
  d) Dva ovjerivača zapisnika
 2. Obraćanje Predsjednika povjerenistva KO SDA TK – informacija o provedenim aktivnostima
 3. Izvještaj verifikacione komisije
 4. Obraćanje predsjednika Izborne komisije
  a) Izvještaj o provedenim izborima u OO/GO
  b) Objašnjenje – uputstva procesa biranja na izbornoj skupštini.
 5. Izbor predsjednika KO SDA TK
  a) Upoznavanje izborne skupštine sa kandidatom za predsjednika KO SDA TK – predsjednik izborne komisije
  b) Obracanje kandidata za predsjednika KO SDA TK
  c) Saopštavanje rezultata izbora za predsjednika KO SDA TK – predsjednik Izborne komisije.
  d) Obraćanje novoizabranog predsjednika KO SDA TK
 6. Izbor potpredsjednika KO SDA TK
  a) Prijedlog liste kandidata za potpredsjednike – predlagač predsjednik KO SDA TK
  b) Glasanje za izbor potpredsjednika KO SDA TK.
  c) Saopštavanje rezultata izbora za potpredsjednike KO SDA TK – predsjednik Izborne komisije.
 7. Izbor članova izvršnog odbora KO SDA TK
  a) Prijedlog liste kandidata za članove izvršnog odbora KO SDA TK – predlagač predsjednik KO SDA TK
  b) Glasanje za izbor članova izvršnog odbora KO SDA TK.
  c) Saopštavanje rezultata izbora za članove izvršnog odbora KO SDA TK – predsjednik Izborne komisije.
 8. Upoznavanje Skupštine sa kompletnim novoizabranim sastavom izvršnog odbora KO SDA TK za mandatni period 2019-2023.godinu – predsjednik izborne komisije
 9. Zatvaranje sjednice – predsjedavajući radnog predsjedništva.

PREDSJEDNIK
Dr. sci. Amir Fazlic

SAGLASNOST
Poziv na izbornu-konstituirajucu sjednicu Skupštine SDA
ČLANOVI SKUPŠTINE SDA TUZLANSKOG KANTONA