Obavijest o održavanju Izborne skupštine Asocijacije mladih KO SDA TK za mandatni period 2019. – 2023.

Poštovani članovi/ce Skupštine Asocijacije mladih SDA TK,

U ime OO/GO Asocijacije mladih SDA sa područja Tuzlanskog kantona, Izborna komisija
KO SDA TK obavještava da će se u skladu sa Pravilima izbornog postupka u SDA
konstituirajuća sjednica Skupštine (Izborna skupština) Asocijacije mladih SDA TK održati u
petak 28.02.2020. godine u 17 sati.*

Molimo članove/ice Skupštine Asocijacije mladih SDA TK da dođu najkasnije do 16:30 sati
radi evidentiranja i preuzimanja materijala.
Članovi/ce Skupštine su dužni/e ponijeti identifikacijski dokument u skladu sa Članom 6.11.
(lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) Pravila izbornog postupka u SDA.

*o mjestu održavanja Izborne skupštine bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Izborna komisija KO SDA Tuzlanskog kantona