Omogućeno upisivanje naredne godine studija bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Razlog za ove izmjene i dopune je sadržan u potrebi uređivanja i preciziranja pojedinih važećih zakonskih rješenja, odnosno njihovih izmjena ili dopuna, kao i uređivanja pojedinih segmenata u visokoškolskim ustanovama, u kontekstu stanja uzrokovanog stanjem nesreće uzrokovane pojavom COVID-19. Ovo se prije svega odnosi na institut prijemnog ispita i drugih kriterija za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na javnu visokoškolsku ustanovu u akademskoj 2020/21. godini, kao i upisa naredne godine studija i bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova propisanih ovim zakonom za njeno upisivanje. Ovim izmjenama omogućeno je senatu visokoškolske ustanove da svojom odlukom omogući upisivanje naredne godine studija i bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova propisanih za upisivanje naredne godine studija. Također, kada je u pitanju prijem na visokoškolsku ustanovu, ovim izmjenama i dopunama se odgađa primjena pojedinih odredaba Zakona, u dijelu koji se odnosi na prijemni ispit, sa izuzetkom akademije dramskih umjetnosti, kao i vrednovanje eksterne mature, te stvara obaveza ugradnje i uspostavljanja i javnog objavljivanja alternativnih kriterija po osnovu kojih će se za akademsku 2020/21. godinu izvršiti vrednovanje i rangiranje kandidata za upis. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona proslijeđen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

(Preuzeto:Tuzlanski.ba)