Održana sjednica Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK

U Tuzli je održana sjednica Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK. Razmatran je problem definisanja obima poslova sekretara u osnovnim i srednjim školama, kao i pitanje radnog angažovanja asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli.


Predstavnici udruženja koja okupljaju sekretare u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona su na sjednici Komisije za obrazovanje i nauku, ukazali na problem definisanja poslova koje obavljaju u školama. S tim u vezi, ukazano je na problem tzv.dodatnih poslova, mešu kojima u nekim školama, sekretarima je naloženo da kopiraju, rade poslove arhivara, ili pak budu zaduženi za prijem uglja.

-Danas je Komisija jednoglasno podržala njihov stav da se ide u pravcu donošenja unificiranih pravilnika kojim bi, na jedan precizniji način bio uređen obim i vrsta poslova koje obavljaju sekretari u osnovnim i srednjim školama, pojašnjava Midhat Čaušević, predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK.

Na sjednici je, uz ostalo, podržan stav Univerziteta u Tuzli da se izvrši prijem asistenata i viših asistenata, ako i ostalih potrebnih radnika. Osim toga razmatzrani su odgovori nadležnih institucija na predstavke koje su se razmatrale u prethodnom periodu.

Preuzeto sa RTVTK