Održana redovna sjednica Izvršnog odbora KO SDA TK

Kantonalni izvršni odbor SDA TK održao je jučer, 02.06.2020. godine, redovnu sjednicu. Izdvajamo da je jednoglasno za sekretara KIO SDA TK izabran Damir Šišić.

Usvojen je Poslovnik o radu KO SDA TK. Donesena je odluka o formiranju stručnih savjeta KO SDA TK. Usvojen je plan posjeta i konsultativno radnih sastanaka koji će se realizirati u OO SDA TK.

Na sjednici je posebno istaknuta uloga i značaj organiziranog i stručnog pristupa Vlada TK, predvođene premijerom Danijelom Tulumovićem, u borbi protiv COVID 19.

U narednom periodu intezivirat će se rad na kordiniranim aktivnostivnostima koje će sprovoditi organi KO SDA TK.

(KO SDA TK)