ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NOVOG POVJERENIŠTVA SDA KALESIJA

Povjereništvo za KO SDA TK na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj 18.6.2019. godine, donijelo je Odluku o dopuni Odluke o razrješenju svih organa i imenovanju Povjereništva za Općinsku organizaciju SDA Kalesija.

Povjereništvo za OO SDA Kalesija čine:

 1. Alić Fadil
 2. Kurtić Hasiba
 3. Omerović Rasim
 4. Bajrić Mugdim
 5. Mustafić Edita
 6. Hamzić Ahmed
 7. Mujkić Mujo
 8. Jakubović Esad
 9. Karić Zuhdija
 10. Osmančević Sead
 11. Kuralić Nermin
 12. Mehmedović Asim
 13. Ćatić Šemsudin
 14. Imamović Husnija
 15. Ramić Hasan
 16. Đedović Suhdin i
 17. Selimović Senad

 Imenovanjem ovog kolektivnog organa, sastavljenog od predstavnika izabranih zvaničnika na višim nivoima vlasti, članovima kantonalnog Povjereništva sa područja naše Općine, predstavnicima stranačkih Asocijacija, privrednicima kao i koliko-toliko teritorijalna pokrivenost članovima Stranke iz različitih dijelova Općine, Povjereništvo za KO SDA TK je postavilo zadatak i cilj konsolidacije redova i pripremu izbornog procesa u samoj Stranci.

 Shodno prethodno navedenom, 23.6.2019. godine, novoimenovano Povjereništvo je održalo konstituirajuću sjednicu, kao i prvi radni sastanak. Svi članovi Povjereništva izrazili su spremnost na aktivizam i vlastito odricanje kako bi se ispunili zadaci i ciljevi postavljeni pred ovo tijelo i kako bi se SDA u Kalesiji vratila u punom kapacitetu na mjesto koje joj pripada.

Također, donesena je i odluka da se produžava mandat prethodno imenovanim tijelima, sa posebnim akcentom na radna tijela koja se odnose na analizu rezultata prethodnih izbora, kao i tijela zaduženog za analizu stanja po Mjesnim ograncima, a sve u cilju poboljšanja postojećeg stanja na terenu.