Obavijest o održavanju Izborne Skupštine KO SDA TK

Poštovani članovi Skupštine KO SDA TK,

U ime OO/GO SDA sa područja Tuzlanskog kantona, Izborna komisija KO SDA TK obavještava da će se u skladu sa Pravilima izbornog postupka u SDA konstituirajuća sjednica Skupštine (Izborna skupština) KO SDA TK  održati u četvrtak, dana: 27.02.2020. godine sa početkom u 17:00 sati u Plavoj sali Bosansko kulturnog centra, Tuzla.

Molimo članove Skupštine KO SDA TK da dođu najkasnije do 16:30 sati u BKC radi evidnetiranja i preuzimanja materijala.

Članovi Skupštine su obavezni ponijeti identifikacijski dokument u skladu sa članom 6. 11. (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) Pravila izbornog postupka u SDA.

Izborna komsija KO SDA TK.