Neoborive činjenice: Prethodna Vlada je u Budžetu TK stvorila akumuliran suficit od oko 22 miliona KM

Obzirom da je aktuelna Vlada TK na svojoj 8. redovnoj sjednici usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2020. godine, prema kojem je Budžet Tuzlanskog kantona ostvario ukupan finansijski rezultat – deficit u iznosu od 1.273.369,94 KM, a prethodna Vlada TK, koju je predvodila SDA je najavila suficit u Budžetu za 2020.godinu, neohodno je, radi javnosti, pojasniti nekoliko činjenica.

Kao prvo, u vrijeme okončanja mandata prethodne Vlade TK, Ministarstvo finansija TK je dalo presjek stanja prema kojem je izvršena procjena finansijskog rezultata, na bazi ostvarenih prihoda i primitaka, te dospjelih obaveza i izdataka  Budžeta TK do 31.12.2020.godine. Kako obračunski period još nije bio zaključen, Ministarstvo finansija je naknadno uknjižilo određene obaveze na teret budžeta TK za 2020.godinu, a knjiženja su se nastavila gotovo do kraja februara 2021.godine, te je u konačnici  ostvaren rezultat prema kojem je iskazan deficit.

Međutim, to ne mjenja činjenicu da prethodna Vlada TK nije oprihodovala sva sredstva koja je dobila kao transfer od Federacije BiH, nego je samo 20 miliona uključila kao prihod u 2020.godini, dok je iznos od oko 19 miliona sačuvala za 2021.godinu. Da je prethodna Vlada TK ovaj iznos od 19 miliona uključila u prihod 2020.godine, tekući finansijski rezultat za 2020.godinu bi bio suficit od oko 17,7 miliona KM.

Nadalje, pomalo je nejasno zašto aktuelni ministar finansija TK na pressu Vlade nije niti jednom rječju pomenuo činjenicu da je, nakon desetak godina postojanja akumuliranog deficita u Budžetu TK, sa 31.12.2020.godine, Budžet TK ušao u akumulirani suficit od oko 22 miliona KM. Bilo bi to korektno kazati jer je to zaista veliki rezultat i to u godini pandemije.

I na kraju, one koji osporavaju rezultate rada prethodne Vlade TK, podsjećamo da je nova Vlada TK, na računima zatekla preko 70 miliona KM, i  pozivamo ih da, kao eksperti, konačno daju  tačnu informaciju građanima Tuzlanskog kantona, da li je Budžet TK, nakon konsolidacije finansijskih izvještaja, u akumuliranom deficitu ili je u akumuliranom suficitu.

KO SDA TK