Ministar Srđan Mićanović: Moramo dati veći značaj školskom sportu i mlađim selekcijama u TK-u

Uskoro će biti navršene tri godine od formiranja Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, na čijem čelu se aktuelni ministar Srđan Mićanović nalazio u dva navrata.

Za drugi broj Sportskog glasnika, publikaciju ovog ministarstva koja za cilj ima promociju profesionalnog, amaterskog i školskog sporta u Tuzlanskom kantonu, Srđan Mićanović je govorio o aktuelnim temama vezanim za sport, kao jednom od resora  ovog mladog ministarstva.

Koliko je u relativno kratkom periodu urađeno na ustrojstvu samog ministarstva i resorima nad kojima ministarstvo ima nadležnosti.

Mićanović: Skupština Tuzlanskog kantona je prepoznala neuređenost u oblasti kulture, sporta i mladih, te je s ciljem rješavanja nagomilanih problema u ovim oblastima formirano Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona 01.01.2018. godine.

Međutim, nakon političkih previranja u februaru te godine, nisam ostao na čelu Ministarstva te nisam bio u mogućnosti da sprovedem u djelo niz zadataka koji su se pred Ministarstvo postavljali. Upravo me to posebno žalosti, jer ovaj resor u samom začetku nije odgovorio svom zadatku, tačnije u periodu od 2018. do 2019. godine je prema izvještaju koji je Vlada TK usvojila te proslijedila  Skupštini, navedeno da je ovo ministarstvo imalo nivo efikasnosti ispod 30 posto, a što je neprihvatljivo,  te ga je 50 posto državnih službenika  nažalost iz čudnih razloga napustilo.

U julu prošle godine zatekao sam disfunkcionalno ministarstvo u kojem su radila samo dva državna službenika, a za oblast sporta i mladih nije bio zadužen niti jedan zaposlenik. Uz kontinuirane razgovore sa ljudima iz oblasti kulture, sporta i mladih, 2019. godinu iskoristili smo za konsolidaciju ministarstva. Radili smo na planovima za 2020. godinu i uspjeli smo završiti sve bitne aktivnosti koje smo zatekli nezavršenim.

Moram priznati da je početak, kao i svaki, bio dosta težak, jer nije bilo jednostavno uspostaviti jedan novi sistem funkcionisanja, doći do stručnog i adekvatnog kadra koji se trebao nositi sa ubrzanim tempom rada kako bi Ministarstvo što prije postalo funkcionalno, a na kraju i kako bi bilo prepoznato od strane građana i korisnika iz ovih oblasti kao institucija koja je u službi istinskih vrijednosti razvoja kulture, sporta i mladih.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK svoj puni zamah u radu je doživjelo u 2020. godini u kojoj je za spomenute tri oblasti izdvojeno nešto više od milion konvertibilnih maraka. Već sa početkom decembra 2020. godine smo realizovali oko 95 posto planiranih aktivnosti, mada moram priznati, ovaj je procenat znatno veći jer mnoge su aktivnosti urađene, a koje su produkt zaostalih obaveza iz ranijeg perioda, za koje smo smatrali da su značajne za dalji razvoj i rad u oblastima za koje je resorno Ministarstvo nadležno.

Koliko je generalno dobio sport u Tuzlanskom kantonu formiranjem novog ministarstva?

Smatram da je napravljen veliki iskorak, jer sportisti i sportske organizacije mogu biti sigurni da neko institucionalno vodi brigu o njima i razvoju sporta na području TK. Moramo svi biti svjesni da unazad duži niza godina imamo pad rezultata i generalno pad sportske aktivnosti, bar kad poredimo sa rezultatima na koje smo se kroz prošlost navikli. Sport je dugi niz godina bio na marginama, jer mu se nije posvećivala pažnja u mjeri u kojoj je to neophodno. Upravo formiranjem Ministarstva se trebao uspostaviti drugačiji pristup prema toj oblasti, a koji je trebao da doprinese stvaranju boljih rezultata. Međutim, zbog svih političkih previranja i loših kadrovskih rješenja, a koja sam prethodno naveo, ni ovdje nije bilo očekivanih rezultata. Ipak, 2020. godina je nešto drugo i mogu slobodno reći da sam ponosan na tim ljudi koji je radio na unapređenju i poboljšanju uslova u oblasti sporta.

Ali, da krenem ispočetka, analizirajući stanje u sportu došli smo do određenih smjernica koje su nam ukazale na manjkavosti sistema na kojem u budućnosti moramo raditi. Prilikom planiranja rada za 2020. godinu isplanirali smo mnogo aktivnosti među kojima je i formiranje Savjeta za sport kao savjetodavog tijela za razvoj sporta na području Tuzlanskog kantona, što smo i implemenirali. U koordinaciji sa Ministarstvom, Savjet za sport u kojem se nalaze univerzitetski profesori iz oblasti sporta, dokazani sportisti i sportski radnici, radilo se na kreiranju novih kvalitetnijih kriterija za raspodjelu sredstava za tjelesnu kulturu i sport. Moram priznati da su rezultati tog timskog rada već sada vidljivi. Uspjeli smo uspostaviti jednu sistemsku bazu na kojoj kontinuirano trebamo raditi kako bi pratili svjetske trendove u sportu, ali je činjenica da uspostavljanjem sistema odnosno vraćanjem sistema u institucionalne okvire možemo vrlo brzo očekivati rezultate.

U budžetu Tuzlanskog kantona planiraju se i finansijska sredstva za podršku razvoja sporta. U odnosu na prošlu godinu najavljeno je više sredstava za ovu stavku i modifikacija kriterija za raspodjelu tih sredstava putem Javnog poziva. Koliko je od toga realizovano?

Zakon o sportu je definisao izdvajanja sredstava za sport iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Ja lično smatram da finansijska sredstva za sport trebaju biti veća bez obzira što se mi krećemo u okviru tog procenta, ali je činjenica da za ostvarenje velikih rezultata i medalja sa velikih takmičenja moramo uložiti više. Sport je sam po sebi nešto za što se vežu pozitivne stvari,  a poseban značaj sporta se ogleda u pravilnom rastu i razvoju djece i omladine čemu svi treba da težimo. Zdrava populacija pravi zdravo društvo, a sport značajno doprinosi tome. Zato kada govorimo o finansijskim sredstvima moram istaći da upravo zbog ovoga što sam naveo Vlada Tuzlanskog kantona podržava sport, i sredstva se ipak povećavaju. U 2020. godini za sport je izdvojeno 705 hiljada KM, što je neznatan rast u odnosu na 2019. godinu, ali ako se uzme u obzir da je period kada je sportska aktivnost svedena na minimum zbog pandemije, mislim da ne možemo biti nezadovoljni.

Što se tiče Javnog poziva i modifikovanih kriterija već sam prethodno napravio mali uvod da su Savjet za sport i Ministarstvo timskim radom uspjeli implementirati ovaj zadatak koji smo pred sebe postavili početkom godine. Naime, dosadašnji kriteriji po kojima se vršila raspodjela sredstava vremenom su zastarili i zahtjevali su unapređenje.

Ovdje bih posebno istakao da je dosadašnji način raspodjele sredstava imao više subjektivnu notu i išao u korist klubova koji imaju manje radne navike i slabije rezultate, za razliku od ovoga što imamo danas, gdje su rezultati i rad nagrađeni daleko više. Donošenjem novih kriterija mi smo ispunili dato obećanje i siguran sam da će se ovakvim radom svake godine vidjeti i rezultati u sportu. Iskreno se nadam da će i drugi slijediti naš primjer, kako bi zajedničkim snagama uspostavili sistem vrijednosti koji će nam možda uskoro kao rezultat donijeti neku medalju sa Olimpijskih igara.0201 micanovic 2

U 2020. godini nas je zadesila pandemija korona virusa. U kojoj mjeri je uticala na sportske aktivnosti u Tuzlanskom kantonu i koliko je Vlada Tuzlanskog kantona učinila da pomogne u novonastaloj situaciji?

Pandemija je uticala na sve sfere našega života pa i na oblast sporta. Došli smo u paradoksalnu situaciju da nam zbog našeg zdravlja onemogućavaju da se bavimo sportskom aktivnošću,  a svjesni smo da sportska aktivnost pozitivno djeluje na zdravlje.

Želim ovom prilikom da se zahvalim svim sportskim organizacijama na području TK koje su vrijedno i marljivo pratile smijernice Kriznog štaba i uspjele uz sve propisane zdravstvene mjere da održe funkcionalnost i aktivnost. Vlada TK je prepoznala situaciju u kojoj se zbog pandemije nalaze sportske organizacije te nije smanjivala finansijska sredstava spram prethodne godine dok smo mogli vidjeti da je većina drugih nivoa vlasti značajno smanjivala sredstva za sport, što je još jedan pokazatelj brige i ispravne politike Vlade TK prema ovoj oblasti.

Također smo i kroz kriterije ove godine omogućili da sportske organizacije mogu po Javnom pozivu da pravdaju finansijska sredstva i za dio troškova za rad svojih uposlenika koji su uredno prijavljeni, a za period zabrane rada.

Vlada Tuzlanskog kantona prvi put je utvrdila uslove i kriterije za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona.  Kakvi efekti se očekuju od stipendiranja perspektivnih sportista?

Da, Vlada je prvi put u formi općeg akta utvrdila kriterije za stipendiranje i nagrađivanje sportista. Mislim da je ovo kruna u 2020. godini, jer ovim aktom sportisti su stavljeni u prvi plan. Svako od njih je sada siguran da će za rezultat koji se cijeni biti adekvatno nagrađen. Zahvaljujući ovim kriterijima uvidjeli smo da u budućnosti posebno moramo dati značaja školskom sportu i mlađim selekcijama, jer to predstavlja bazu za stvaranje vrhunskih rezultata. Poseban značaj u razvoju školskog sporta i mlađih selekcija će imati sportski savezi koje smatramo najvažnijim saradnikom, a koji ujedno treba da u okviru svake sportske grane budu od velike pomoći klubovima na jačanju njihovih kapaciteta.

Koji su primarni ciljevi Ministarstva kada je u pitanju sport u 2021. godini?

Na ovo pitanje bi bilo mnogo lakše odgovoriti da imamo Strategiju razvoja sporta, koju smo planirali započeti u 2021. godini. Međutim, dok ne budemo imali usvojen strateški dokument imamo naše godišnje planove. Kada je u pitanju 2021. godina, Ministarstvo je stavilo mnoštvo zadatka pred sebe. Naime, uvidjelo se da postoji veliki problem u stručnim kadrovskim kapacitetima sportskih organizacija, te je upravo primarni cilj pokušati usmjeriti sportske organizacije ka stvaranju uslova za adekvatnim rješenjima. Tu prvenstveno mislim na stručno osoblje koje je definisano Zakonom o sportu, jer bez stručnih ljudi teško da možemo očekivati ostvarenje ciljeva.

Raditi ćemo užurbano na zadatku koji se nažalost nije uspio završiti u prethodnom periodu i koji je definitivno od izuzetne važnosti, a to je formiranje registra pravnih i registra fizičkih lica u oblasti sporta. Preko registra ćemo doći do kvantitativnih i kvalitetnih podataka koji će nam biti baza i pretpostavka za konačni početak izrade Strategije, a koja nam stručno morati odgovoriti gdje je to trenutno sport u TK i gdje ga mi želimo vidjeti u narednom periodu. Samo uz konkretne i realne ciljeve te niz akcionih planova sa praćenjem implementacije i obavještavanjem javnosti možemo doći do napretka u željenom smjeru – istakao je ministar Mićanović.