Ministarstvo finansija TK uspjelo održati likvidnost Budžeta, te dostignuti nivo prava

Prihodi TK su tokom 2020. smanjeni za 36 miliona KM u odnosu na 2019. U tako složenoj situaciji, Ministarstvo finansija je uspjelo održati likvidnost Budžeta, te dostignuti nivo prava. S 4,5 miliona KM podržani su kapitalni projekti, a s 11 miliona KM Vlada je odlučila pomoći privrednicima.

Iza nas je jako dinamična godina, koja je nakon pojave pandemije donijela niz nepredviđenih događaja u svim sferama život. Izuzetak nije bila ni oblast ekonomije. Od planiranih pozicija u Budžetu TK odustalo se u prvom rebalansu, zbog novih projekcija donijetih na nivou ministarstva finansija Vlade FBiH.

– Jedno vrijeme kroz određena zakonska rješenja, prije svega Korona zakon, ali i niz drugih zakonskih rješenja, pokušali smo da odgovorimo na zadatke koji su stali pred nas, kako bismo na taj način pomogli privredu koja se našla u teškoj situaciji. Privredi TK pomoglo se sa 11 miliona KM – ističe Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Prihodi su tokom 2020. smanjeni za 36 miliona KM je u odnosu na 2019. U tako složenoj situaciji, Ministarstvo finansija je uspjelo održati likvidnost Budžeta, te dostignuti nivo prava. Budžetskim korisnicima je povećana plata za oko 6 posto, a usvojena je i Izmjena zakona o dopunskim pravima boraca koja se tiču prava na egzistencijalnu naknadu za borce mlađe od 57 godina.

– Sve to smo pravovremeno uspjevali da rješavamo i budžetski korisnici mogu povrditi da nije bilo kašnjenja u isplatama. Nasljeđeni dug smo uspjeli u cjelosti da vratimo – napominje Mustajbašić.

U kapitalne projekte je uloženo oko 4,5 miliona KM. Od tog novca obnovljeni su školski objekti, a u saradnji s UNDP-om ulaže se u energetsku obnovu javnih objekata na TK.

– Shvatili smo i da su lokalne zajednice pogođene pandemijom i mi smo jedan milion KM, po prvi put otkako postoji TK iz Budžeta diretno transferisali Direkciji cesta gdje su gradovi i općine kandidovali prema Direkciji cesta neke lokalne ceste, a njihova realizacija je u toku.

Po prvi put je TK s milion KM, pažnja je posvećena pronatalitetnoj politici, te je 1.500 KM isplaćivano svakoj porodici koja je tokom 2020. dobila treće ili više djece. Ministar Mustajbašić napominje i da je u 2021. prenijeto 19 miliona KM ušteđenih tokom prethodne godine, a to bi trebalo da nadoknadi sve izazove koje očekuju tokom godine.

Preuzeto sa RTVTK