Kvalitetnije zdravstvene usluge građanima općine Čelić je cilj koji mi ostvarujemo!

Zahvaljujući radu i zalaganju dr. Zekerije Avdića, specijaliste interne medicine, internistička služba JZU Dom zdravlja Čelić opremljena je sa savremenim ultrazvučnim aparatom sa softwerom za color dopler, sa mogućnošću pregleda ultrazvuka trbuha, srca, štitne žlijezde i krvnih žila.

Prednost postojanja ovakve službe u JZU Dom zdravlja Čelić za pacijente sa područja općine Čelić jeste u tome što bi se za usluge i preglede specijaliste interne medicine čekalo po šest i više mjeseci u institucijama višeg nivoa, većina dijagnostičkih ispitivanja se može uraditi u Domu zdravlja Čelić i uobičajen način je da se pregledi organizuju u kratkim vremenskim intervalima.

JZU Dom zdravlja Čelić spada u među najbolje organizovanije Domove zdravlja rubnih opština na području Tuzlanskog kantona, te se može pohvaliti da svojim pacijentima pruža zdravstvene usluge koje se primjera radi u drugim domovima zdravlja kao što su Dom zdravlja Doboj Istok, Sapna, Teočak ne vrše, nego se za iste pacijenti šalju na UKC Tuzla, gdje se na termin pregleda čeka i po nekoliko mjeseci.
Građanima općine Čelić, internistička služba sa dr Zekrijom Avdićem specijalistom interne medicine pored pružanja zdravstvenih usluga koji su naručeni pruža

Preuzeto sa OO SDA Čelić