Komisija za zdravstvo Skupštine TK podržala izvještaj o radu i poslovanju UKC-a Tuzla za 2019. godinu

Izvještaj o radu i poslovanju UKC-a Tuzla za 2019. godinu danas su prihvatili članovi skupštinske Komisije za zdravstvo, ocijenivši da su zadovoljni   poslovanjem i ostvarenim prihodom Kliničkog centra u godini prije pojave pandemije. Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane oboljenjem COVID-19, članovi su uputili Zaključak Vladi TK o zapošljavanju medicinskih tehničara i mladih ljekara.

“UKC je  poslovao pozitivno, odnosno ostvario je suficit u odnosu na prihode i rashode negdje oko 670 hiljada KM. Vezano za ovu tačku dnevnog reda Komisija je donijela zaključak koji će usmjeriti prema Vladi, a odnosi se na pronalaženje mogućnosti kako bi se radno angažovao što veći broj medicinskih tehničara i mladih ljekara. U ovom izvještaju i sadašnjem stanju na Kliničkom centru postoji evidentno smanjen broj zdravstvenog osoblja”, rekla je Zumra Begić predsjednik Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona

Članovi Komisije razmatrali su i molbu Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK, a tiče se nesmetanog korištenja stacionirane medicinske rehabilitacije i banskog liječenja.

“S obzirom da smo na prethodnim sjednicama Skupštine već imali inicijativu koja se odnosi na pravo korištenja, odnosno olakšano korištenje stacionirane medicinske rehabilitacije i na osnovu molbe koja je danas  došla od Koalicije, mi smo danas poslali inicijativu odnosno zahtjev Ministarstvu zdravstva odnosno Zavodu zdravstvenog osiguranja da nam da odgovor kada će ustvari pravilnik biti izrađen i kada će osobe koje koriste medicinsku stacioniranu rehabilitaciju moći ući u pravo korištenja ove procedure na osnovu inicijative koja je usvojena na kantonalnoj Skupštini”, istakla je Begić.

Komisija za zdravstvo će i u narednom periodu raditi na poboljšanju uslova pružanja medicinske zaštite svim stanovnicima TK, poručeno je danas.

Preuzeto sa RTVTK