Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona o mjerama protiv COVID-a: „Od koga je, dobro je!“

Jučer je održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je između ostalih razmatrana i informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kada je riječ o Korona virusu. Na prošloj sjednici Skupštine TK zastupnici iz Kluba SDA su predložili niz konkretnih mjera za olakšavanje života građana u vrijeme pandemije što jučer nije imalo podršku vladajuće većine.

Tim povodom zastupnici Kluba SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona iskazali su svoje nezadovoljstvo koje prenosimo u cijelosti:

“Obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, opterećenost zdravstvenog sektora, kao i složeno poslovanje velikog broja privrednih društava, a imajući u vidu činjenicu da je od tranše MMF -a iz prethodne godine ostalo neutrošeno 19 milona KM, Klub zastupnika SDA u Skupštini TK je na hitnoj sjednici Skupštine TK predlažio set mjera koje se odnose na: poboljšanja funkcionisanja zdravstvenih ustanova, poboljšanja kvaliteta zdravlja i života stanovništva, pomoć privrednim subjektima, obrazovnim ustanovama i stanovništvu. Ponudili smo prijedloge mjera koje će obezbijediti kvalitetniji odgovor na treći val pandemije Covid19. u nadi da će ekspertna Vlada biti svjesna naše dobre namjere a sve u interesu građana TK.

Svjesni smo činjenice da je za sprovođenje nekih mjera potrebno i vrijeme kao i koordinacija sa višim i nižim nivoima vlasti u BiH. Međutim na redovnoj sjednici Skupštine TK održanoj 30.03.2021. godine Vlada TK i Ministarstvo zdravstva TK su prezentovali sublimirane zaključke sa hitne sjednice Skupštine TK. Predloženi svojevrsni “ekspoze”, premijera i Ministra zdravstva je pokazao očigledno izbjegavnje uvažavanja konkretnih prijedloga i mjera. Prezentirani tekst koji je obilovao riječima (frazama) “traži se, preporučuje se, po mogućnosti, ako budete u prilici” u prvom redu od Vlade FBiH, a kasnije i Zavoda za zapošljavanje FBiH, te se stiče dojam da u odsustvu vlastitih ideja u ovakvoj teškoj epidemiološkoj i ekonomskoj situaciji, Vlada TK traži intervencije sa viših nivoa vlasti BiH, i time prebacuje pažnju a i svoju odgovornost na druge.

Donošenje restriktivne odluke o obustavi praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta bez prethodnog alternativnog plana za izvođenje nastave je avantura koja nas može skupo koštati, jer se radi o budućim nosiocima aktivnosti odgovora na pandemiju u našem ionako slabom zdravstvenom sistemu, koji evo već drugu školsku godinu ostaju uskraćeni za kvalitetnu edukaciju. Jedina od malobrojnih konkretnih mjera koje su pomenute u Zaključku vlade TK je da se u roku 7 dana “sagledaju mogućnosti” i formiraju timovi za pomoć starijim i ugroženim kategorijama građana. Vrijedno pomena je i analiza Budžeta TK koja je najavljena za 15 dana ali i to “ako bude postojala osnova gdje bi se sredstva pokušala iskoristiti za prevazilaženje negativnih posljedica Covida 19. Međutim, zna Premijer TK stanje Budžeta TK, kao što se u našem narodu kaže “u po dana, u po noći” s obzirom da je profesor Ekonomskog fakuleta, dakle stručnjak koji je na pravom mjestu u pravo vrijeme, nema se tu šta sagledavati i pokušavati mora se konkretno reagovati. Postavlja se pitanje zašto je potrebno 15 dana za analizu, za pokušaje, za sagledavanje mogućnosti…? Da li je to kupovina vremena dok treći val pandemije prođe ili se ekspertna Vlada još nije probudila.

Ne premijeru, treći val pandemije će duže trajati od 15 dana, a nakon trećeg može doći i četvrti val. Poražavajuće je saznanje da je u donesenim mjerama od strane Ministarstva zdravstva, a potvrđeno od Vlade TK, plan za izolatorije za liječenje lakih i srednje teških slučajeva Covid19.

Draga gospodo, laki oblici se liječe u kućnim uslovima, i navedena strategija je bila razmatrana u početnim planovima ministarstva prije više od godinu dana. Možda se ministru potkrala greška u “copy-paste” radnjama. Hoće to kad se “puno radi”, pa se insan umori, a onda mora žurno reagovati. Za pohvalu je prijedlog premijera Vlade TK za češće održavanje vanrednih sjednica Skupštine, dva puta mjesečno samo se nadamo da će na dnevnom redu osim smjena politički nepodobnih kadrova biti i “neka” konkretna mjera koja će biti od interesa građana.

SDA kao opoziciona stranka u Skupštini TK i dalje će nastaviti sa aktivnostima buđenja ekspertne Vlade TK i ukazivati, predlegati mjere u cilju što kvalitetnijeg odgovora na pandemiju Covid19.”

Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona