INTERVJU Salko Zildžić i Zijah Rifatbegović: Ostavimo se političkih prepucavanja, razgovarajmo o planovima za još bolju Tuzlu

SDA Tuzla svoje predizborne aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine bazirala je isključivo na promociji Platforme „Plan za bolju Tuzlu“, dokumenta koji sadrži strateške ciljeve i pravce djelovanja budućnih vijećnika sa liste SDA Tuzla, a koji za cilj ima bolji kvalitet života za  sve građane Tuzle, bez obzira gdje žive i kojoj političkoj opciji daju svoje povjerenje.

O „Planu za bolju Tuzlu“ govorili su nosilac liste SDA za GV Tuzla, prof. dr. Zijah Rifatbegović i predsjednik Izbornog štaba SDA Tuzla, ujedno i predsjednik GO SDA Tuzla, Salko Zildžić.

Ove godine SDA pred birače je izašla sa predizbornom platformom ”Plan za bolju Tuzlu” i listom od 35 kandidata. Sve stranke nakon 15. novembra biračima obećavaju bolje. Zašto je Vaš Plan prihvatljiviji od ostalih? 

RIFATBEGOVIĆ: Vrlo je važno da građani znaju da smo uložili veliki trud i dosta napora da bi izanalizirali stvarne potrebe i mogućnosti naših građana u svim mjesnim zajednicama. Desetine univerzitetskih profesora, dokazanih poslovnih i kreativnih ljudi, radili su na izradi Platforme za bolju Tuzlu, uvažavajući i definišući ciljeve prema stvarnim potrebama koje su u našim mjesnim zajednicama. Svjesni smo da naš grad treba promjenu, da ta promjena treba da bude argumentovana na snazi svojih jasnih ciljeva i analiza, kako i na koji način provesti kvalitetne i kreativne promjene. Naravno, to nije lako nakon trideset i više godina gradeći infrastrukturu samo jednoj političkoj opciji koja je na vlasti u našem gradu Tuzli. Cijeneći sve ono sve što je dosadašnja Gradska uprava i gradska vlast uradila, mi to poštujemo, ali postoji dosta stvari koje treba unaprijediti, koje treba promijeniti. One jednostavno zahtijevaju nove ljude u novom vremenu i novi svježinu, a kako bismo realizirali sve potrebne planove. Ti se planovi prvenstveno odnose na infrastrukturu koja je, nažalost, zapuštena i koja treba ozbiljnu reorganizaciju kako bi bila svrsishodna građanima. Kada govorimo o tome, u prvom redu mislimo na komunalne usluge, toplifikaciju našeg grada, komunalnu infrastrukturu u mjesnim zajednicama koje su udaljene od strogog centra grada. Na taj smo način shvatili da Plan za bolju Tuzlu zapravo znači proširenje urbane zone na sve mjesne zajednice i da sve one trebaju biti podjednako ravnopravne u svom razvoju i gradnji infrastrukture. Ne smijemo dozvoliti da se iko od naših građana osjeti građaninom drugog reda. Mi svi moramo učiniti dodatne napore da obezbijedimo uslove jednake, kako užem centru grada, tako i svim mjesnim zajednicama koje nisu u blizini užeg centra. Naravno, pored toga postoji i niz stvari koje se odnose na ekološke potrebe, trošenje i korištenje prirodnih resursa našeg grada, u skladu sa visokim kriterijima ekološke politike. Mi moramo djelovati dosta efikasnije i rješavati probleme efektivnije kada govorimo o zagađenju zraka. Moramo imati dostupnu čistu vodu u svim našim mjesnim zajednicama. Zašto je važna toplifikacija i nastavak širenja mreže centralnog grijanja? Pa da bi se smanjila emisija štetnih plinova u atmosferu. Sve to utiče na zdravlje građana.  O zdravlju građana moramo voditi najviše brige kroz djelovanje parlamentarne većine u Gradskom vijeću. Kako i na koji ćemo način to realizirati, o tome će građani morati odlučiti na izborima. Očekujemo da će građani u Platformi ”Plan za bolju Tuzlu” prepoznati sve ono što grad do sada nije imao. To se posebno na zaustavljanje odlaska mladih ljudi, na obezbjeđivanje uslova za njihovu egzistenciju u Tuzli, za ostvarivanje njihovih životnih planova i dugoročnih životnih ciljeva. Starije osobe moraju dobiti bolje uslove za dostojanstveno ”treće doba”. Moramo imati bolje saobraćajnice, bolje raskrsnice i na taj način obezbijediti da nema u jutarnjim i popodnevnim satima zagušenja. Moramo uticati da naši građani znaju da naša Tuzla može više i može bolje. Upravo u građanima tražimo partnera da promijenimo, i da kreativno i hrabro uđemo u kvalitetna rješenja. Nije dovoljno samo definisati problem. Definisanih problema imamo mnogo, ali je potrebno problem kvalitetno riješiti. Nama su potrebna rješenja za niz problema koje mi imamo, ne samo u infrastrukturi nego i u socijalnoj i ekomomskoj zajednici. Mišljenja smo da naša Tuzla svojim kvalitetom može biti i univerzitetski i ekonomski i socijalni i sportski i politički centar regije. Ona treba da bude prepoznatljiva i da bude magnet za moderne investitore koji će u Tuzli prepoznati privrednu investiciju i sigurnost privrednih ulaganja u našoj regiji, te na taj način vratiti sjaj kojeg je Tuzla imala u oblasti privrede dugi niz godina. Moramo to postići uključujući dodatne napore. Naša primarna zdravstvena zaštita mora da pretrpi ozbiljnu reformu. Imamo niz ambulanti koje nisu u užoj gradskoj zoni, a koje zaslužuju kvalitetniju adaptaciju, snabdjevenost sanitetskim materijalom, bolji vid zdravstvene usluge angažovanjem većeg broja stručnog kadra u našim ambulantama. Sve smo mi to studiozno izanalizirali i ponudili rješenja u Planu za bolju Tuzlu. Iz tog razloga smatram da će naši građani prepoznati da mi želimo kvalitetne promjene, da cijenimo sve do sada urađeno, ali sa novom snagom, idejama i svježinom možemo puno bolje.

ZILDŽIĆ: Nećemo reći da sadašnja Tuzla nije dobra, ali mislimo da može biti mnogo bolja. Nosilac naše liste je to na najbolji način predočio i dokazao zašto je na čelu liste SDA Tuzla. Kao predsjednik stranke u Tuzli i Izbornog štaba mogu kazati da imamo potrebne uslove, a to su: znanje, iskustvo, kompetentnost naših kadrova, prvenstveno kandidata na listi. Imamo znanje, iskustvo i kompetentnost naših funkcionera koji sačinjavaju organe koji su izabrali listu, a potom i Izborni štab koji kreira, prati i rukovodi izbornom kampanjom, a koji je ujedno kreirao i sistematizirao Plan za bolju Tuzlu. U tom Izbornom štabu je deset univerzitetskih profesora i ja sam, da se našalim, uključujući sportski renome koji nosim, u ovom štabu najslabija karika. Gradimo timove u kojima će najjači ljudi biti najslabije karike, da bi ti timovi bili jaki, da bi Tuzla na kraju bila jača, da bi našim građanima ono što nudi SDA kao proizvod ostvarili što bolji rezultat. Taj proizvod treba imati što veću bazu sačinjenu od kvalitetnih ljudi koji svoja iskustva mogu ponuditi građanima, a da bi sutra servisne usluge grada Tuzla mogli poboljšati, unaprijediti, i u konačnici svi u Tuzli živjeli ugodnije. Cilj je riješiti sve one probleme koji nas posljednjih dvadeset godina sve tište, a koji se počesto rješavaju deklarativno, kroz formu projekta pred izbore. Želimo nametnuti novu viziju upravljanja, a to je da tri godine pred izbore radimo, a da četvrtu ljudima objašnjavamo šta smo radili. Da ne bude suprotno tome, da tri godine spavamo, a posljednju da radimo. To su naše želje, vizije, na neki način i naša misija. Sve potrebne uslove imamo, ali nam je potreban i onaj dovoljan uslov za ostvarenje, a to je podrška naših građana koji treba da izađu na izbore 15. novembra. Građani treba da shvate da njihov glas determinira mnoge uslove u kojima će živjeti u naredne četiri godine. Grad Tuzla organski troši 50 miliona KM samo kroz Budžet Grada u zadnje četiri godine. Kako i na koji način će se taj novac trošiti zavisi od glasa građana tj. kome daju svoje povjerenje i na koji način Grad bude upravljao tim novcem, ali i javnim preduzećima koja trebaju ponuditi kvalitetniju uslugu i kvalitetniji ambijent života u našoj Tuzli.

Ko su ljudi na kojima je zadatak da, kroz Gradsko vijeće, provedu ciljeve zacrtane u ovom dokumentu?

ZILDŽIĆ: O tome sam govorio i na press konferenciji na kojoj smo predstavili sve naše kandidate. Pored profesora Zijaha Rifatbegovića, imamo još jednog doktora nauka na listi. Imamo jedanaest magistara, trideset visokoobrazovanih i pet sa srednjom stručnom spremom. Na listi je 40% pripadnica nježnijeg spola, više od 30% kandidata na našoj listi su mladi i samo dva kandidata koja su do sada bila u Vijeću. Mi smo ponudili nova lica gradu Tuzli i želimo da tom širinom, sa novim ljudima koji dolaze iz različitih mjesnih zajednica, različitih profesija i društvenih sfera, želimo kazati da imamo potencijal da razumijemo sve probleme građana Tuzle i da kroz te ljude možemo osjetiti upravo te probleme, a kako bi došli do najboljih rješenja. Naš zadatak jeste da probleme koji tište građane Tuzle artikulišemo prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na nivou grada. Na taj način će se  problemi kvalitetno rješavati. Da bi taj put bio svrsishodan, ljudi koji te probleme ispravno percipiraju, prvo moraju imati spoznaju o njima i upravo zbog toga nam je bila potrebna jedna ovakva širina.

Gospodine Rifatbegović, rado ste se odazvali da predvodite ekipu od 35 ljudi. Svo vrijeme napominjete da je potrebno glasati za svakoga čovjeka na listi. Zašto?

RIFATBEGOVIĆ: Dobro ste to primijetili. Mišljenja sam da smo svi podjednako vrijedni na listi. Ja sam prvi među jednakima i smatram da svih 34 ostala kandidata na listi zaslužuju identičnu pažnju i respekt u svom radu, kao što to zaslužuje i nosilac liste, govorimo li izbornim rječnikom. Nama je u izborima vrlo važno da održimo zajedništvo. Na taj način šaljemo jasnu poruku građanima da nismo oni kojima se može manipulisati, da nismo oni koji žele osvojiti vlast kako bi mogli samo u biografije upisati to da su bili u vlasti. Želimo pokazati zajedništvo, jedinstvo i prije svega demokratsku borbu za osvajanje političke vlasti, a kako bismo nametnuli ideje koje moraju biti prepoznatljive po kvalitetu. Imamo viziju za bolju Tuzlu. Da bi viziju pretočili u realno stanje, moramo pobijediti na izborima. Pobijediti na izborima možemo samo kao tim, a ne kao pojedinci. Kao što naš uvaženi predsjednik Salko Zildžić kao svjetski prvak kaže, vrlo je bitno da budemo tim jer smo svi podjednako važni u tom timu. Smatram da je to jedna lijepa poruka da mi svojim zajedničkim radom, predstavljanjem, međusobnim uvažavanjem, radeći jedni za druge, pokazujemo da smo dostojni povjerenja koje građani treba da nam daju na ovim izborima.

Gospodine Zildžić, poznato je da SDA nikad nije uspjela osvojiti vlast u Tuzli. Po Vama, šta su razlozi i da li je istina da se tu nešto mijenja, jer evo, ankete pokazuju da sve više Tuzlaka ima povjerenje prema kandidatima Stranke demokratske akcije ?

ZILDŽIĆ: Razloga je mnogo i kada bi otvorili sve, trebalo bi nam mnogo više vremena za ovo pitanje. Pokušat ću približiti našim sugrađanima možda dva važna aspekta. Jedan je taj što, u okviru Stranke demokratske akcije koja dugo upravlja resursima kantona i koja je u svim koalicijama imala najveći kapacitet za formiranje Vlade, a bez obzira što smo mi sastavni dio te stranke, uvijek je uticaj Tuzle na neki način bio marginaliziran u kontekstu kantonalne politike. Naravno da ta politika koja upravlja kantonom iz konteksta SDA uvijek želi da Tuzlu drži na dovoljnom broju glasova iz njihove vizure. Uvijek su željeli i to im je na neki način polazilo za rukom, jer je i u Tuzli stalno bila forsirana teza i percepcija o SDA kao o nekoj nacionalističkoj stranci, koja je i ”seljačka”, čak su nam nekad pripisivali i neke vrlo ružne kvalifikacije, pogotovo nekim našim funkcionerima, da smo ekstremistička stranka itd. Sve je to opet korenspodiralo i sa tim nekim interesima ljudi koji su upravljali kantonalnom politikom, da SDA u Tuzli bude stranka koja će imati dovoljno glasova da ne ugrozi kantonalni interes, a da na drugoj strani ni u Tuzli ne dođe u priliku da pokaže građanima šta to sve može. SDA Tuzla ima četiri hiljade članova. Od toga su značajan broj visokoobrazovani kadrovi, univerzitetski profesori, ljudi koji dolaze iz realnog sektora, koji su sve ono što nije neka paradigma, a koja se proteklih godina pokušava nametnuti Stranci demokratske akcije. U zadnje vrijeme pokušavamo naći moduse kroz javno predstavljanje, graditi novi imidž i novo brendiranje, da im dokažemo da to nije tako. I našim sugrađanima želimo reći, da je najmanje važno da li je neko u Tuzli Bošnjak, Srbin, Hrvat, Jevrej, ili bilo koje narodnosti, da nije bitno ko kakva krvna zrnca ima, a da je mnogo važnije ko u kakvom ambijentu živi. Taj ambijent kreira lokalna vlast koja bi trebala da bude pobjednica onda kad ima dobar program, a ne kada Tuzlu brani od izmišljenih neprijatelja, nekakvih nazovi nacionalista ili, po njima, onih koji nisu rođeni Tuzlaci. Želimo nametnuti teme koje su mnogo važnije za život građana poput:  kakve usluge javna preduzeća pružaju građanima, da li su skupe i da li su adekvatne za građane. Neka od takvih pitanja su i da li je Budžet kojim raspolaže Grad Tuzla, a koji je posljednjih dvadeset godina iznosio preko milijardu KM, raspoređen na najbolji način i da li je na najbolji način investiran u lokalnu zajednicu, da li je za tih milijardu maraka Tuzla mogla dobiti više, da li Tuzlaci plaćaju skupu vodu, grijanje, da li je nastavak toplifikacije prespor i zašto svake zime ista vlast nudi ista rješenja za isti problem aerozagađenja, a da ništa nije uradila u međuvremenu. Ne smije se zaboraviti da se sa viših nivoa, konkretno Termoelektrane Tuzla, izdvajaju sredstva za Budžet Grada za rješavanje problema zagađenja zraka. Sve su to problemi o kojima bi u narednom periodu trebali voditi više računa nego se baviti ”paradigmama” koje se proizvode i unutar SDA, ali koji dolaze i od političkih oponenata poput SDP-a. Mislim da bi i za njih, i za nas, a prije svega za građane Tuzle, bilo dobro da te priče ostavimo po strani, a da razgovaramo o programima, o planovima za još bolju Tuzlu, o tome kako se budžeti mogu bolje koristiti, kako se strateški može upravljati preduzećima, a ne da se bavimo nepotrebnim temama. Ne smijemo izostaviti da u nekim dijelovima Tuzle ljudi nemaju pitku vodu ili da sanjaju o asfaltu. To su teme kojima se moramo posvetiti.

Profesore Rifatbegović, Vi ste uvažni hirurg koji je spasio nebrojeno života. Imate prijatelje u drugim političkim strankama, uključujući i oponentne političke opcije. Kako se gleda na Vašu kandidaturu i mislite li da je sveti cilj hurirškog poziva komplementaran odluci da se kroz političko djelovanje za svoj grad i sugrađane učini i više i bolje?

RIFATBEGOVIĆ: Moram priznati da ste me prijatno iznenadili tim pitanjem. Imam prijatelja i u političkim oponentima, a imam i pacijenata. Moja kandidatura i prihvatanje da stanem na čelo liste za Gradsko vijeće SDA u Tuzli, prema mom mišljenju, naišla je na jedan pozitivan prijem kod svih onih koji me okružuju. Naravno, nikad ni sve namjere i mišljenja ne mogu biti uniformna. Uvijek će postojati mišljenja koja daju argumente da je opravdano što sam se ja kandidovao, s obzirom na reputaciju koju imam u struci, do onih mišljenja koji imaju argumente da to nije trebalo uraditi. Kao čovjek koji odlučuje o tome, mislim da sam donio ispravnu odluku i kad sam pristupio Stranci demokratske akcije. Bila je to jedna od mojih najznačajnijih odluka. Pokušaću to obrazložiti. Politika je svakodnevo oko nas. Htjeli ili ne htjeli, mi smo politički involvirani u sva dešavanja koja nas okružuju, da li našom voljom ili protiv naše volje. Možemo nijemo to posmatrati, destruktivno kritikovati ili kritikovati iz ambijenta udobnosti, ne čineći ništa da pokušamo stvari unaprijediti i promijeniti. Ja sam taj koji je odlučio da svojim iskustvom kojeg sam stekao u periodu svog obrazovanja, i naravno svemu onom čime sam sazrijevao obavljajući posao kojeg obavljam, odlučio sam da istaknem svoje političko vaspitanje u smislu da se borim za svoje ideje, za viziju i da se borim za svoj projekat za bolje sutra. To možete napraviti samo u okviru realne političke opcije koja odgovara vašim idejama i planovima, kao i ubjeđenju na koji način možemo realizirati kreativniji, napredniji i bolji ambijent življenja, ne samo u gradu, već u državi i regiji. Političko vaspitanje nije politikanstvo. To nisu sitni interesi ni sitni šićari. To je rezultat zrelosti koju intelektualac nosi u sebi i procijeni kada je vrijeme da on tu svoju političku zrelost pretoči u projekat i u ideju, kako bi promijenio stvari i unaprijedio stvari. Ja sam to osjetio u ovom vremenu i osjetio sam da to možemo napraviti kroz naš plan i kroz  platformu za ove izbore ”Plan za bolju Tuzlu”. Mi smo to i postigli radeći temeljito na našoj analizi. I drugi niz mojih kolega, koji su u drugim političkim partijama, imaju namjeru da stvari promijene. I oni žele na neki način da nametnu svoju ideju, svoje vizije. To je demokratska borba i to treba prihvatiti kao takvo. U ovom momentu mi smo politička snaga koja ima sigurno najjače argumente i najbolje razloge da definiše zašto su promjene potrebne u našem gradu. Mislim da nema išta jače na svijetu od ideje kada dođe njeno vrijeme. Tada se sve čini mogućim. Tuzlacima je dosta priče koja ne daje rezultate. Na taj način suština postaje činjenica da mi u ovoj demokratskoj borbi svojim političkim vaspitanjem, vođenjem pozitivne kampanje i kao ljudi koji su prepoznatljivi po svom radu i učincima tog rada, trebamo da damo prijedlog kako i na koji način da unaprijedimo i poboljšamo život, kako naših sugrađana, tako i naše djece i naših porodica i svih nas koji živimo u gradu Tuzla. To su motivi što ja smatram da svi intelektualci, građani, radnici, rudarskim žargonom rečeno, moramo zasukati rukave i krenuti u jednu demokratsku, dozvoljenu, kulturnu, pristojnu, argumentovanu borbu za bolje sutra. Mislim da Stranka demokratske akcije to radi na odličan način, da vodimo dosta pozitivnu kampanju, da smo pristupačni našim građanima i da realno, uvažavajući sve političke oponente, dajemo argumente zašto smo mi ti za koje građani trebaju glasati na ovim izborima.

Šta bi to bila Vaša poruka Tuzlankama i Tuzlacima pred ove lokalne izbore ?

ZILDŽIĆ: Poštovani sugrađani, u ovo teško pandemijsko vrijeme, ja Vas molim da iznađete snage i da 15. novembra izađete na izbore i glasate. Vaš glas za SDA Tuzla, za kandidate na listi SDA Tuzla, je glas za bolju Tuzlu i obaveza za sve naše kandidate i funkcionere da u naredne četiri godine budemo Vaš glas u Gradskom vijeću Tuzla. Mi smo spremni na tu odgovornost i mi smo spremni za bolju Tuzlu.

RIFATBEGOVIĆ: Drage Tuzlanke i Tuzlaci, Vi ste ti koji će na ovim izborima birati između promjene i sadašnjeg stanja. Kao nosilac liste Stranke demokratske akcije za Gradsko vijeće, mišljenja sam da smo svojim radom i Izbornom platformom, dali dovoljno argumenata da pokažemo da možemo bolje. Da pokažemo da sa mladim ljudima, sa novom kreativnošću i svježinom, sa novim projektima, idejom i vizijom možemo promijeniti da u gradu Tuzla svima bude bolje, da naš grad Tuzla bude prepoznatljiv po privrednim uspjesima, ekonomskim, sportskim, obrazovnim i kulturnim rezultatima. Vi ste ti koji o tome odlučujete. Vi činite odlučujući korak i ja vas pozivam da 15. novembra izađete svi na izbore i da glasate za bolje sutra, da glasate za Stranku demokratske akcije, da glasate za Izbornu platformu ”Plan za bolju Tuzlu”, da glasate za promjene i bolji život kojeg ćemo mi, gradski vijećnici, trudeći se i radeći časno i pošteno, Vama obezbijediti!

GO SDA Tuzla