Džaferović: Ako budemo dobro koristili resurse, BiH će postati prosperitetna država

Tokom posjete kompaniji “Ećo Company” kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH Šefik Džaferović upoznao se sa problemima sa kojima se suočavaju privrednici u BiH

Glavni cilj posjete kompaniji Ećo Company bio je da se obilaskom proizvodnog pogona i u direktnom razgovoru sa upravom, ali i radnicima, upoznam sa stanjem u oblasti drvne industrije – kazao je kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.

Prema njegovim riječima, ovo je bila prilika da lično vidi i iz “prve ruke” sazna kakvim sve kapacitetima raspolažu i za šta su sposobni domaći drvoprerađivači, ali i da čuje sa kakvim problemima se suočavaju domaći privrednici.

– Prije svega, ovoj zemlji je potrebna politička stabilnost, koja treba da doprinese daljem privrednom razvoju. U posljednje vrijeme svjedoci smo destruktivnih akcija, kao i destruktivnih snaga koje su usmjerene protiv države BiH. Mislim da su i te snage do sada shvatile da su svi njihovi pokušaji propali. Ono za šta ću se zalagati kada budem izabran za člana Predsjedeništva BiH je stvaranje političke stabilnosti u zemlji, za snažnije pristupanje BiH evroatlanskim integracijama, odnosno ka članstvu u EU i NATO-u, te za razvoj ekonomije – poručio je Džaferović.

Prema njegovim riječima, iako Predsjedništvo nema direktne nadležnosti nad ekonomijom, postoje pitanja na čijem rješavanju može direktno raditi.

– Danas sam, recimo, saznao da ova i slične firme imaju problem montiranja opreme u instranstvu. Oni ovdje proizvedu proizvod koji izvezu, ali onda imaju problem sa osiguravanjem radnih i boravišnih dozvola za svoje radnike koji trebaju taj proizvod da instaliraju. To je pitanje vanjske politike BiH, a ta oblast je u direktnoj nadležnosti Predsjedništva, tako da je to jedno od pitanja na kojima ću raditi – dodao je Džaferović.

U toku posjete kompaniji Ećo, Džaferović je upoznat i sa drugim problemima sa kojima se suočavaju ova i slične firme u BiH.

– Već dugi niz godina se govori o rasterećenju privrede od fiskalnih i parafiskalnih nameta. Recimo, sada opterećenost različitim porezima, doprinosima i slično iznosi 72 posto, a nama je cilj da se to svede na 40 posto. Osim toga, tu je i problem sirovina. Nekada su se u našoj zemlji proizvodili platno i mediapan ploče, koje služe kao sirovina za tvornice namještaja, a danas toga nema. Mislim da je potrebno obnoviti i tu vrstu proizvodnje, kako bi privrednici mogli sirovine nabavljati u BiH – napomenuo je Džaferović.

Dodao je da je već počelo rješavanje mnogih pitanja o kojima se govorilo prilikom današnje posjete.

– Do sada je počela izrada i usvajanje mnogih novih i izmjena postojećih zakona. Međutim, ti procesi su usporeni. Jedan od razloga za to je ponašanje partnera u koaliciji. Naime, pojedine stranke imaju svoje predstavnike u vladama, ali se u parlamentima ponašaju kao opozicija. Osim toga, i opozicija kao da se trudi da zaustavi sve pozitivne procese koji se pokreću. Mi u SDA imamo program za rješavanje ovih i brojnih drugih problema, koji je sadržan u našem dokumentu Agenda 2026. Tim dokumentom su obuhvaćene praktično sve oblasti, kao i prijedlog rješavanja brojnih problema u ekonomiji, ali i drugim oblastima i mi ćemo nastojati da provedemo taj program – naglasio je Džaferović.

Domaćin ove posjete, direktor kompanije Suad Ećo je u razgovoru sa Džaferovićem prezentovao najznačajnije rezultate rada firme na čijem je čelu. Istovremeno, iskoristio je priliku da spomene ona pitanja u čijem bi rješavanju terbalo da pomognu institucije sistema.

– Svakako da bi mogli postići još bolje rezultate i zapošljavanje većeg broja radnika kada bi se smanjili doprinosi i parafiskalni nameti, kao i generalno kada bi se poboljšao poslovni ambijent. Svakako da bi naša grana industrije mogla postići puno pozitivnije i još veće rezultate kada bi se riješio Zakon o šumama i bolja snabdjevenost sirovinama. Ovo je najperspektivnija grana privrede i zadnjih nekoliko godina bilježi dvocifren rast izvoza u iznosu od 12 posto godišnje, a siguran sam da bi moglo puno više jer je potražnja za našim proizvodima svakim danom sve veća – kazao je Ećo.

Nakon obilaska postrojenja za proizvodnju namještaja i sastanka sa članovima uprave, Džaferović se nakratko sastao i sa radnicima Ećo Companyja. Potom je u prostorijama ove firme organizovan sastanak sa privrednicima sa prostora Općine Ilidža. Govoreći o problemima privrednika, predsjednik Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić je istakao pitanje sporosti birokratskog aparata pri izdavanju različitih uvjerenja koja su potrebna privrednicima u njihovom radu.

Džaferović je, obraćajući se privrednicima, istakao kako Predsjedništvo BiH nema direktne nadležnosti nad donošenjem zakona koji utiču na privrednike. Međutim, odnosi među članovima Predsjedništva umnogome se, po principu domina, prenose i na ostale nivoe vlasti, kao i na druge odnose u cijelom društvu, pa tako i na ekonomiju. Zbog toga će, kako je kazao, kada bude izabran ostalim članovima Predsjedništva BiH prvog radnog dana ponuditi korektnu saradnju u korist BiH i svih njenih stanovnika.

– Nama Bog ničega nije dao previše, ali nam je svega dao dovoljno. Ako budemo dobro upravljali i koristili resurse koji su nam na raspolaganju, od BiH možemo načiniti prosperitetnu državu u kojoj će živjeti zadovoljni ljudi, koji imaju posao i koji od svojih primanja mogu obezbijediti normalan životni standard sebi i svojim porodicama – zaključio je Šefik Džaferović obraćajući se privrednicima.

 

(Faktor.ba)