Dr.Umihanić:”Odluku o platama pomoćnika donijeli su 2018. na sjednici UO i potpisala je dr. Bećarević”

Nakon konferencije za medije koja je jučer održana u Vladi Tuzlanskog kantona, a čija tema je bio finansijski revizorski izvještaj Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, šef Kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona dr. Šekib Umihanić uputio je demanti na iznesene tvrdnje i pojasnio kada je donešena Odluka o platama pomoćnika direktora ove intitucije i da li ta odluka važi i danas?

Odluka o plaćama pomoćnika direktora UKC-a Tuzla donesena je 19. aprila 2018. godine na sjednici tadašnjeg Upravnog odbora kojim je presjedavala dr. Munevera Bećarević. Tekst odluke je u prilogu saopštenja. Također, doktor Umihanić pojasnio je i način svoga rada, te ulogu tokom pandemije Korona virusa. U nastavku vam prenosimo njegovo saopštenje:

„Pišem u lično ime i u ime stotina uposlenika UKC Tuzla koji su učestvovali u liječenju bolesnika oboljelih od Covid 19. Zajedno sa ostalim članovima Uprave UKC Tuzla učestvovao sam u organizaciji rada ustanove u uslovima pandemije, u periodu od formiranja trijažnih punkova, organizacije dijagnostike i liječenja bolesnika, pa sve do perioda sprovođenja vakcinacije protiv Covid 19. Svojom objavom i kritikama plata menadžmenta i uposlenika UKC Tuzla još jednom ste pokušali omalovažiti rad heroja u bijelom u toku pandemije. S obzirom na analizu plata uprave UKC Tuzla i ostalih uposlenika mogu reći da su one određene prema važećim zakonskim propisima i počele su se isplaćivati znatno prije posmatranog perioda, tačnije od 2018. godine. Zakonom dozvoljena novčana stimulacija za rad u teškim uslovima borbe protiv Covid 19 uz naše stalno prisutvo kako sa osobljem, tako i sa pacijentima i to je najmanje što smo mogli učiniti za naše hrabre kolege. Mišljenja sam da im je trebalo dati mnogo veću novčanu stimulaciju. I da ponovo budem u prilici za donošenje odluke o novčanoj stimulaciji za časne i vrijedne uposlenike UKC Tuzla, podržao bih sa obje ruke. Finansijska služba UKC Tuzla, kao i ostale službe dobro rade svoj posao, tome u prilog govore i brojni raniji izvještaji inspekcijskih službi, kako kantonalnih tako i federalnih.

U toku pandemije Covid 19, što je i period analize rada UKC Tuzla u objavljenom inspekcijskom izvještaju, očekivao sam od aktuelne Vlade TK konkretniju podršku u radu najveće zdravstvene ustanove. Podrška je nažalost izostala. Osim pojedinačnih istupa poslanika Skupštine TK u smislu podrške uposlenicima i menadžmentu UKC u borbi sa Covid 19, konkretnije podrške nije bilo.

Gospodin premijer nije se udostojio niti nazvati, a kamoli posjetiti UKC Tuzla za vrijeme trećeg vala pandemije. Dugo sam razmišljao, da li i ovo da napišem, iz pijeteta prema kolegama koji su svoje živote položili u borbi protiv Covid19.

Gospodin premijer nije niti jednom prilikom izjavio saučešće povodom smrti zdravstvenih radnika UKC Tuzla. A bilo ih je u UKC Tuzla duplo više nego što ih je stradalo u toku rata 1992.-95.

Gospodine premijeru, upravo vi i vaš Upravni odbor UKC Tuzla niste punih mjesec dana u aprilu ove godine imenovali rukovodioca Klinike za plućne bolesti koja je bila Covid bolnica sa Respiratornim centrom, mjesto gdje su se liječili najteži bolesnici. Podsjećanja radi u aprilu smo imali najveći broj hospitaliziranih bolesnika i najveći broj oboljelih uposlenika, znači bilo nam je najteže. Navedenom aktivnošću koja bi se mogla proglasiti i kao sabotaža, dodatno ste otežali našu borbu protiv Covid 19.

Hrabri uposlenici UKC-a su uspjeli odgovoriti na zahtjeve pacijenata i bez premijera, ma koliko on to svojom nezaiteresovanošću pokušavao otežati. Podsjećanja radi, gospodin premijer je formirao Koordinaciono tijelo za borbu protiv Covid 19, sa nejasnim ciljevima, koje se sastajalo svakog ponedjeljka i zaboga do ”iznemoglosti” analiziralo rad zdravstvenog sistema TK.

Koliko nas to Koordinaciono tijelo koštalo, nismo čuli na konferenciji za medije.

Prva posjeta gospodina premijera UKC-u Tuzla bila je “sigurica”. Desila se u junu 2021. godine na postavljanju kamena temeljca za “Roditeljsku kuću”. Iskreno govoreći, prema ranijem išaretu i očekivao sam da će te se odnekuda pojaviti kada sve prođe. I desilo se upravo tako. Dva mjeseca nakon trećeg vala pandemije, analizira se finansijsko poslovanje UKC Tuzla. Upravo su to podaci koji su objavljeni u izvještaju o poslovanju UKC za 2020. Dakle, radi se o javnim, transparentnim podacima koji su svima dostupni, od kojih sada pokušavate napraviti spektakl.

Navedenim aktivnostima se pokušava skrenuti pažnja sa najavljenog štrajka zdravstvenih radnika TK i prekriti svoj nerad i nesposobnost. Štrajkuju upravo heroji u bijelom koji su iznijeli cijelu borbu sa Covid 19. Štrajkuju zato, jer Vlada TK na čelu sa gospodinom premijerom od prvog maja ove godine ne želi da potpiše Kolektivni ugovor na koji je prethodno dala saglasnost u toku pregovora. Zašto ugovor nije potpisan? To zna samo gospodin premijer. Pozivam gosopodina premijera da uputi budžetsku inspekciju i ostale inspekcije u UKC Tuzla i objavi Izvještaj o radu, dežurstvima i platama prethodnih i sadašnjih i direktora i njihovih pomoćnika.

Naime, i prethodni direktor (do 2019.) i prethodni i sadašnji pomoćnici direktora časno i pošteno dežuraju ili su dežurali na svojim matičnim klinikama, pomažu ili su pomagali pacijentima i kolegama. Također pozivam premijera da u saradnji sa inspekcijskim službama utvrde razloge i krivca za milionska dugovanja na ime zastarjelih i neperspektivnih zaliha na određenim klinikama UKC Tuzla, o čemu smo bili upoznati na 21. tematskoj sjednici Skupštine TK, u martu 2020. godine.

dr. Šekib Umihanić,
Predsjednik Kluba zastupnika SDA u STK