Budžet TK za 2021. godinu ponovo u parlamentranoj proceduri

Nakon što su se u nekoliko navrata zastupnici Skupštine TK izjašnjavali o Budžetu, te je Vlada TK, reagujući na događanja od 31. decembra prošle godine, proglasila vanrednu okolnost, preuzela ingerencije Skupštine i usvojila Budžet, prema preporuci Viskog predstavnika u BiH, Valentina Inzka, o Budžetu će se ponovo izjašnjavati poslanici Skupštine TK u petak. Godina će biti teška i izazovna naglašava za RTV TK i Sead Mustajbašić, ministar finansija TK. Podsjećamo, prihodi, primici i zaduživanja Budžeta TK iznose oko 433 miliona KM.

OHR je prošle sedmice pozivao organe vlasti TK da hitno sazovu sjednicu Skupštine TK u cilju usvajanja zakonodavnih akata, koji su od ključnog značaja za građane TK. Tako se Budžet TK ponovo vraća u parlamentarnu proceduru. U ovoj godini nisu planirana smanjenja plata budžetskih korisnika. Iako je najavljeno smanjenje prihoda štedit će se na materijalnim troškovima i na kapitalnim izdacima.

– Kada bih morao da ocjenim ovaj budžet kroz jednu rečenicu, ja bih rekao da je to stabilizirajući budžet, da je to budžet koji će odgovoriti na sve one zadaće koje ima, a to su ustavne nadležnosti, da ćemo zadržati redovnost u isplati budžetskim korisnicima. Blizu 10 hiljada prima plaće iz Budžeta TK – ističe ministar Mustajbašić.

Kada su u pitanju kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu većem od 20 miliona KM. Ministar Mustajbašić napominje da je planirano oko 40 miliona KM za oblast socijalne zaštite, dok će u resor boračko-invalidske zaštite biti uloženo oko 17 miliona KM, s tim da će biti isplaćivana i egistencijalna naknada za borce mlađe od 57 godina. Ove godine će privrednici na raspolaganju imati 60 miliona KM, beskamatnih kreditnih sredstava.

– Također, u decembru mjesecu,a nakon rebalansa koji smo imali u oktobru mi smo uplatili transfer UNDP-u za Programa ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, gdje se očekuje na niz javnih objekata koji su u vlasništvu TK implementacija mjera energetske efikasnosti – dodaje Mustajbašić.

Za podrušku razvoju privrede biće uloženo 20 miliona KM, dok će 4,5 miliona KM biti uloženo u poljoprivredu. Pola miliona maraka je planirano za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 100.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla. Za podršku povratku prognanih lica bit će izdvojeno oko 200 hiljada KM. U ovu godinu su prenijeli i 19 miliona KM ušteđenih prošle godine, a to bi trebalo da nadoknadi sve izazove koji se očekuju tokom 2021.

– Na osnovu projekcija koje smo dobili u oktobru mjesecu od Federalnog ministarastva finansija mi očekujemo, također, 2021. godinu jako tešku i jako izazovnu godinu, gdje nam se predviđa 44 miliona KM manje u odnosu na 2019. Situaciju smo donekle olakšali na način da smo 19 miliona KM uštedili od transfera sa nivoa FBiH i mi računamo da u 2021. godini u prvom polugodištu će nam to kompenzirati nedostatak prihoda koji nam se najavljuje – napominje Sead Mustajbašić, ministar finansija TK.

Jučer je usvojen i Budžet FBiH, koji predviđa 230 miliona KM transfera nižim nivoima valsti, od čega se 200 miliona odnosi na kantone. TK bi trebao dobiti oko 30 miliona KM, a od toga će polovina biti za pomoć realnom sektoru.

Preuzeto sa RTVTK