AM SDA: Neka je vječni rahmet prijatelju, borcu i insanu Salki Bukvareviću

Danas je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminuo federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević.

Salko Bukvarević je rođen 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija.

Osnovnu školu i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu završio je u Tuzli. Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu izabran je u zvanje docenta.

Salko Bukvarević bio je istaknuti član SDA, predsjednik OO SDA Tuzla te predsjednik Muslimanskog omladinskog saveza, preteče Asocijacije mladih SDA BiH. Svojim životnim putem, svojom smirenošću i predanošću poslu kojeg je obavljao, osvojio je srca saradnika. Dobitnik je više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala. Otac dvoje djece.

Neka je vječni rahmet prijatelju, borcu i insanu Salki Bukvareviću.

AM SDA BiH