AM SDA GO Živinice: Korisnike Malog svijeta obradovali poklonima

Danas su članovi Povjereništva Asocijacije mladih SDA GO Živinice bajramskim paketićima obradovali mališane u Centru za ranu intervenciju “Mali svijet” u Donjim Dubravama.

Akcija je organizirana u okviru aktivnosti AM SDA GO Živinice, a podržana je i od strane AM SDA TK. Udruženje građana Centar za ranu intervenciju “Mali svijet” sarađuje sa djecom sa poteškoćama u razvoju, prilikom čega se nastoji ostvariti glavni cilj – da svako dijete ostvari svoj puni potencijal.

Nakon uručivanja paketića i izmamljenih osmjeha na dječijim licima, članovi delegacije su obavili razgovor sa direktoricom Centra pri čemu su bliže upoznati sa načinom rada i potrebama, ali i problemima samog Centra.

Kao mladi ljudi svjesni potrebe postojanja ovakvih, društveno značajnih projekata, mladi SDA su izrazili spremnost za aktivno uključivanje u rješavanje problematike, te izrazili spremnost ka upućivanju daljeg apela institucijama za rješavanje trenutnih problema kao i za samo unapređenje djelovanja i rada.