40. Edah Šadić

Eadh Šadić, rođen 18.04.1984. godine u Brčkom sa trenutnim prebivalištem u Čelić.  Član Stranke Demokratske Akcije od 2015. godine. Član Asocijacije mladih SDA Čelić.

Završio ekonomsku školu u Čeliću 2013. godine gdje je bio učenik generacije. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Brčkom 2007. godine. Dest godina radio kao profesor ekonomske grupe predmeta u MSŠ Čelić. Trenutno zaposlen kao profesor ekonomske grupe predmeta u MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac.

Iz porodice demobilisanih boraca, otac i majka demobilisani borci Armije BiH. Neoženjen, živi u porodičnoj kući u Čeliću.