Zvizdić o Dodikovim porukama: Očekujemo adekvatne reakcije institucija EU

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas je na sesiji “Investirajte u Bosnu i Hercegovinu: Investirajte u profitabilne projekte” koja se održava u sklopu Godišnjeg sastanka EBRD-a, kazao da je Vijeće ministara BiH u protekle četiri godine uložilo velike napore na poboljšanju poslovnog okruženja, kao i na podršci domaćim i privlačenju stranih investicija.Istaknuo je da su investicije važan alat za postizanje veće efikasnosti postojećih kompanija, razvoj novih tehnologija, prijenos novih znanja i vještina i osvajanje novih tržišta za BiH.
One su važna komponenta poslovne aktivnosti i doprinose poboljšanju konkurentnosti, zapošljavanju i ukupnom ekonomskom rastu i razvoju, ne samo BiH nego ukupnog regiona zapadnog Balkana.

“Iskreno sam obradovan da je više od 84 posto postojećih investitora spremno da preporuči BiH kao zemlju pogodnu za ulaganje, a 70 posto njih planira da reinvestira u BiH u naredne tri godine. Ovo su poruke koje nas ohrabruju i obećavaju brzi ekonomski rast i priključenje BiH

europskoj porodici”, naveo je Zvizdić.Kaže kako ga raduje da istraživanja pokazuju da se u BiH investira zbog realnih prednosti koje ima BiH, kao što su: dobar geostrateški položaj, kvalitetni prirodni resursi, educirana radna snaga, razvijen bankarski sektor i stabilan kurs, mogućnost razvoja poduzetništva kroz razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, razvojni, profitabilni i atraktivni projekti u sektoru transporta, energetike, šumarstva, drvne i metalne industrije, poljoprivrede, kao i u sektoru turizma..

“Zbog toga namjeravamo da pozovemo investitore i da kroz realizaciju projekata iz pomenutih oblasti kapitaliziramo komparativne prednosti koje imamo, na veliko zadovoljstvo i investitora i građana BiH”, kazao je Zvizdić.

Napomenuo je da je jedan od najvažnijih sektora u ovom trenutku putna infrastruktura. Kroz BiH prolazi najduži dio Koridora Vc, čak 335 km i on za nas ima izuzetnu važnost, posebno zbog činjenice da u pojasu koridora živi više od 50 posto stanovništva BiH. Izgradnja tog transevropskog koridora znači kvalitetno povezivanje Bosne i Hercegovine sa centralnom Evropom i predstavlja značajno poboljšanje domaćih potencijala za privredni razvoj.

“Zbog toga ovaj investicioni forum smatram dobrom prilikom da pozovem sve investitore da investiraju u izgradnju autoputa Vc, kao što je to uradio i EBRD koji je do sada u izgradnju koridora Vc uložio više od 550 miliona eura. A do sada je osigurano 1,3 milijarde eura za cestogradnju u BiH. Sa ponosom vas mogu informirati da smo juče postigli sporazum sa EBRD-om o finansiranju nove dionice na koridoru Vc – Dobojske zaobilaznice u iznosu od skoro 210 miliona eura”, naveo je Zvizdić.

Istaknuo je i mogućnosti ulaganja i u izgradnju željezničke infrastrukturu, kao i unapređenje i modernizaciju aerodroma i uvođenju novih aviolinija, posebno u regionu koje bi doprinijele boljoj povezanosti privrednika.

Spomenuo je i gasnu infrastrukturu i namjere da se izvrši diverzifikacija snabdijevanja prirodnim gasom – i sa istoka, ali i sa zapada i to vezom sa Hrvatskom.

“Vrijednost investicije je 100 miliona eura i očekujemo zainteresovane partnere i za taj projekat”, naveo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Kao važan sektor za ulaganje također je istaknuo i digitalnu infrastrukturu, napomenuvši da je BiH prije izvjesnog vremena uvela 4G mrežu, i time otvorila mogućnost za nova investiciona ulaganja u sektor telekomunikacija i digitalnih medija.

Zvizdić je kazao da je važan sektor i energetika, te da ekonomski potencijal BiH u hidroenergiji iznosi skoro šest hiljada megavata, što stavlja BiH na osmo mjesto u Evropi.

Spomenuo je i drvnu industriju koja ima veliki izvozni potencijal i zbog toga se očekuje daljnji razvoj i kvalitetne investicije koje bi omogućile više faze obrade drveta i kvalitetniji asortiman krajnjeg proizvoda.

“Mi imamo kvalitetnu sirovinu i siguran sam, dokazanu i kvalifikovanu radnu snagu a vi imate kapital i nove tehnologije. Pozivam vas da uložite svoj kapital u jedan od najbrže rastućih i vrlo profitabilan sektor u BiH”, naveo je Zvizdić.

Nadalje, dodao je on, značajan potencijal imamo i u IT industriji, auto i metalnoj, kao i u oblasti poljoprivrede i turizma, te tekstilnoj i industriji obuće.

BiH je – prema podacima Svjetske turističke organizacije, zemlja koja je u zadnjih nekoliko godina ostvarivala rast i do 20 posto u oblasti turizma i trenutno smo među 10 zemalja na svijetu s najvećim porastom broja turističkih posjeta u odnosu na broj stanovnika.

“Potrebno je istaći da radnici u ovim sektorima imaju potrebne vještine i praktična iskustva što je izuzetno važno za razvoj i činjenicu da će se povećanje konkurentnost zasnivati na znanju i inovacijama u navedenim oblastima”, kazao je Zvizdić.

Istaknuo je da unapređenje ekonomije u BiH, stvaranje pozitivne poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti privrednog sektora, poticanje domaćih i privlačenje stranih investitora, intenziviranje promocije ekonomskih i investicionih potencijala su najvažniji ciljevi svih nivoa vlasti u BiH.

Po njegovim riječima, Bosna i Hercegovina je u 2018. godini imala rekordnih 800 miliona KM direktnih stranih ulaganja, što je povećanje od oko 50 posto u odnosu na prethodnu godinu, i ono što je najvažnije, jeste da se taj trend rasta nastavlja i u 2019. godini, što pokazuje da su brojne provedene reforme dale svoje rezultate i da je BiH postala vrlo atraktivna destinacija za strane investitore iz regiona, EU i cijeloga svijeta.

Napomenuo je da su najveći strani ulagači u BiH: Njemačka, Austrija, Hrvatska, Srbija, Slovenija ii Italija dok su najveća ulaganja bila u sektor proizvodnje, više od 35 posto.

“Politike koje ćemo nastaviti provoditi imaće za cilj povećanje potencijala rasta i saniranje strukturalnih slabosti, uz očuvanje ekonomske i finansijske stabilnosti. Među njima su i strukturalne reforme kojima se podstiče potencijal rasta i zapošljavanja putem unapređenja investicione klime, preorijentisanje strukture javne potrošnje na kapitalne investicije, unapređenje finansijskog regulatornog okvira i finansijske stabilnosti, te jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora”, kazao je Zvizdić.

Posebno je naglasio potrebu da istakne jednu od najvažnijih reformi koja je neophodna BiH, a to je reforma obrazovanja.

Dodao je da politike zapošljavanja i obrazovanja moraju biti usklađene i da se moraju prestati obrazovati kadrovi koji nisu konkurentni na tržištu rada i koji nisu educirani da razvijaju vlastite ideje i inicijative.

“Mladim ljudima moramo omogućiti stjecanje savremenih znanja i vještina koje su kompatibilne sa potrebama tržišta rada. Mladi ljudi su naš najvažniji i najvredniji resurs i fokus našeg rada i rada svih budućih vlada je bio i mora ostati na pitanju kreiranja novih radnih mjesta, na porodici kao osnovnoj ćeliji društva i na većoj socijalnoj pravdi”, naglasio je Zvizdić.