Vlada TK: Utvrđen prijedlog Budžeta za 2021. godinu

Vlada TK je utvrdila prijedlog Budžeta za 2021.godinu. Planirani su prihodi u iznosu od 433 miliona 218 hiljada maraka, u odnosu na 2020.godinu veći su za 1,7 miliona maraka. Rashodi su planirani u iznosu od 433 miliona 44 hiljade martaka. Prijedlog Budžeta je upućen u skupštinsku proceduru, a poslanici bi trebalo da ga razmatraju po hitnoj proceduri.


U strukturi prihoda Budžeta TK predviđenih za iduću godinu, najveći dio se odnosi na poreske, oko 291 miliona 730 hiljada maraka. Planirani prihodi od PDV-a iznose 202 miliona 322 hiljade maraka, od poreza na dobit oko 43 miliona, te od poreza na dohodak oko 45 miliona. U prihodima za iduću godinu značajan dio bi trebalo da bude doznačen iz Federalnog Budžeta biti uplaćen dio novca.

-“Znate da smo dobili transfer sa Federalnog nivoa u 2020.godini od oko 39 miliona. Vlada se odlučil da oprihoduje samo 20 miliona, a nešto manje od 19 miliona smo sačuvali za 2021.godinu, kako bismo amortizovali pritiske na Budžet. Također, upoznati smo svi da je Vlada Federacije utvrdila prijedlog Budžeta, i tamo je predviđenoi 200 miliona za niže nivoe vlasti, odnosno, kantone. Ukoliko se bude slijedio princip kao u 2020.godini, trebalo bi da dobijemo negdje oko 39 miliona, a mi smo u Budžetu TK planirali 30 miliona,” pojsanio je Suda Mustajbašić, ministar finansija TK.

Budžetski rashodi u 2021.godini planirani su u iznosu od 433 miliona 44 hiljade maraka.

-“Imamo značajan rast na poziciji Ministarstva za boračka pitanja, gdje je predviđeno dodatnih 2 miliona 640 hiljada maraka, a tiče se prava na egzistencijalnu naknadu demobilisanim borcima. Kada su u pitanju plaće i naknade tu je rast od nekih 6 miliona maraka. U strukturi ovih sredstava nalazi se onaj dio povećanja budžetskim korisnicima od 1.aprila,” kazao je ministar Mustajbašić.

S obzirom na to da, sudeći po posljednjem skupštinskom zasijedanju Vlada ima problema sa parlamentarnom većinom, ministar Mustajbašić je iskazao uvjerenje da će Budžet biti podržan, objasnivši da bi, u slučaju donošenja Odluke o privremenom finansiranju, određena isplate bile upitne.

-“Pravo na egzistencijalnu naknadu, u obradi je oko 4,5 hiljada korisnika, sredstva su za to osigurana, ali ne bude li usvojen Budžet, nego se bude primjenjivala Odluka o privremenom finansiranju, te kankande se neće moći isplaćivati,” istakao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Prijedlog Budžeta je upućen u skupštinsku proceduru, a poslanici bi trebalo da ga razmatraju po hitnoj proceduri.

Na sjednici je donesena i odluka prema kojoj će studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji su u vrijeme tzv.lokcdowna tokom marata i aprila osmislili proizvodnju vizira nužnih za zaštitu medicinskog osoblja, biti isplaćena nagrada od 10 hiljada maraka.

Prihvaćena je  Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za novembar 2020. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 186 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. Vlada je, uz ostalo, prihvatila i Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenja sjetva na našem kantonu je realizovana na 7.884,90 ha, ili na 98,59 % planiranih površina.

Preuzeto sa RTV TK