Vlada TK utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024.godina

Vlada je danas utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024. godina. Ova strategija će se naći pred poslanicima Skupštine TK, na prvoj narednoj sjednici a definira  četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona. Vlada TK je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za septembar 2020. godine, gdje je utvrđeno da je u odnosu na august broj migranata znatno manji, te da je migrantima najviše opterećena PU Kalesija.

Preuzeto sa RTV TK