Vlada TK: Skoro 300.000 KM za projekte podrške mladima

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici odobrila je više od 2.500.000 KM za kapitalne projkete u 50 osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, te Univerzitetu u Tuzli. Također, Vlada je dala i saglasnost na odluku o izmjenama programa raspodjele namjenskih sredstava iz ekološke naknade Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu. Vlada je dala saglasnot i na odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske jedinice-Podrška mladima.

Za realizaciju programa „Podrška mladima“ Vlada je ove godine planirala ukupno 295.000,00 KM, od čega je 125.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih iznosi 3.000,00 KM. Cilj realizacije ovog programa je poboljšanje položaja mladih na području Tuzlanskog kantona.

Ovogodišnji novitet,kada je u pitanju podrška mladima, jeste subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, kako bi se uticalo na poboljšanje demografske strukture i pomoglo mladim bračnim parovima.

Vlada je danas dala i saglasnost na izmjene Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020.godinu, čime je iznos sredstava planiran za realizaciju ekoloških projekata povećan za blizu četiri miliona maraka. Sa ovim povećanjem ukupna vrijednost ovogodišnjeg programa iznosi oko 8 miliona maraka.

Za finansiranje projekata gradova i općina prema Kantonalnom planu zaštite okoliša TK 2015-2020 je planirano 600.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Ovom dopunom Vlada je za 50 obrazovnih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te JU Univerzitet u Tuzli odobrila realizaciju kapitalnih investicija u ukupnom iznosu od 2,5 ,miliona KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na TK za 2020. godinu, te Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Sredstva za utrošak prihoda od koncesija.

Preuzeto sa RTV TK