Vlada TK: Pola miliona KM za nabavku PCR testova

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je podržala Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i saglasna je da Zavod zdravstvenog osiguranja iz sredstva tekuće rezerve planiranih Finansijskim planom za 2020. godinu, hitno angažuje 500.000,00 KM za nabavku PCR testova i pratećeg potrošnog materijala za potrebe Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla, a u cilju osiguranja kontinuiranog provođenja testiranja osiguranika sa područja Tuzlanskog kantona na COVID – 19.