Vlada TK osigurala sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata

Na današnjoj sjednici Vlade TK odobrena su sredstva u iznosu od 650. 000 maraka za finansiranje kapitalnih projekata i investicija u 50 školskih objekata na području TK.  Vlada je donijela i  Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Tekuća rezerva” za nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe JZU UKC Tuzla.

Preuzetno sa RTV TK