(VIDEO) FTV Dnevnik 3: Gost Halid Genjac

Bosna i Hercegovina će još čekati na status kandidata za Evropsku uniju. To je danas potvrdilo i Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo. Brojne reforme na koje smo se obavezali, a prije svega formiranje vlasti, ključni su uslovi da se pokrenemo ka statusu kandidata.

Gost Dnevnika 3 bio je Halid Genjac, član zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH