Snažna SDA sigurna BiH 💚🇧🇦

Ne smijemo zaboraviti da je BiH poznata po veoma snažnim i sposobnim ženama, onima koje vode i rukovode.

SDA na svojoj izbornoj listi ponudila je mnoštvo obrazovanih, odlučnih i sposobnih žena.

Nema razloga i izgovora da te žene nemaju veći utjecaj u vođenju politike u BiH.

Ukoliko BiH želi biti ekonomski produktivna i snažna, graditi mostove unutar društva, trebat će jaču i snažnu ulogu žena u društvu.

SNAŽNA SDA,SIGURNA BIH 🇧🇦