Skopljak i Umihanić prisustvovali obilježavanju masakra nad muslimanima u Koraju

Predsjednik Fahrudin Skopljak sa predsjednikom Kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona prof.dr. Šekibom Umihanićem danas je prisustvovao obilježavanju 80. godina od stradanja muslimana u Koraju.

Obilježavanju ovog masakra prisustvovao je gradonačelnik Brčko Distrikta Esed Kadrić, Mustafa Gradaščević , potpredsjednik Skupštine grada Bijeljine, Eldad Mrkaljević – predsjednik AM SDA Brčko, zastupnik u Skuštini Brčko Distrikta BiH, predstavnici OO SDA Čelić i predstavnici AM SDA Čelić.

Ovo je prvi put nakon okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu da se obilježava masakr u kome je ubijeno preko 300 lica, a ranjeno 200. Masakr je počinjen 28. novembra 1941 godine, nakon pljačke muslimanskih kuća.